นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 804
ความเห็น: 2

การทำให้เลือกได้

หากต้องการเลือกได้ กำหนดได้ ควบคุมกระบวนการได้ ต้องจัดการตัวเองให้ได้

 

 

ตั้งแต่เกษียณอายุ ทำให้หมดภาระหน้าที่ ไม่มีตำแหน่งต่าง ๆ ทำให้สิทธิ์ต่าง ๆ ก็หมดไปด้วย

 

แต่เนื่องจากคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบัน ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ได้ขอให้มาช่วยงานทำให้ต้องมาทำงานที่คณะทรัพยฯเป็นบางวัน

 

จากที่เป็นคนธรรมดาแล้ว ทำให้ไม่มีที่จอดรถประจำเช่นก่อน จึงทำให้ต้องมาทำงานเช้าประมาณก่อน 8 โมง เพื่อให้สามารถเลือกที่จอดรถได้

 

การที่มาเช้า นอกจากเลือกที่จอดรถได้ ยังเดินทางได้สะดวกเพราะจราจรยังไม่ติดขัดซึ่งอยู่ในช่วง 8-9 น.

 

ที่บันทึกนี้ อยากบอกว่า ทุกคนสามารถทำให้ตนมีทางเลือกได้ ด้วยการจัดการตัวเอง การเตรียมตัวให้พร้อม

 

อย่างการที่ต้องการมาเช้าก็ตื่นเช้าขึ้น จัดเวลาไปออกกำลังกาย จัดการตนเองให้ทำตามที่ต้องการ

 

การไม่จัดการตนเองก็ทำให้ติดขัด เกิดปัญหา มาสาย รถติด หงุดหงิดอารมณ์เสีย เพื่อนร่วมงาน เจ้านายเพ่งเล็ง ทำให้ใช้เวลาเดินทางมาก เร่งรีบ ที่สำคัญคือการไม่สามารถควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ได้

 

ดังนั้น หากต้องการเลือกได้ กำหนดได้ ควบคุมกระบวนการได้ ต้องจัดการตัวเองให้ได้

 

การจัดการตัวเองถือเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ที่ทำให้อยู่ดี อยู่รอดได้

 

ผู้ปรับตัวเองไม่ได้ นอกจากทำให้เกิดทุกข์ เกิดปัญหา จนไม่สามารถอยู่ดี อยู่รอดได้ตามหลักวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน ที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอด ไม่ใช่ต้องตัวใหญ่ แข็งแรง เฉลียวฉลาด แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้

 

การทำให้เลือกได้ นอกจากการจัดการตัวเอง ยังทำได้ด้วยการสร้างความพร้อม เตรียมพร้อม ให้พร้อมกับสิ่งที่อยากเลือก เช่นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติให้ตรงกับงานที่อยากทำ ก็สามารถทำให้เลือกงานที่อยากทำได้ การทำงาน อดออมให้มีเงินก็สามารถเลือกสิ่งที่อยากได้ได้ ซึ่งก็ขึ้นกับการจัดการตัวเองเช่นกัน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 Febuary 2016 08:34 Modified: 15 Febuary 2016 08:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
15 Febuary 2016 12:15
#104698

ทางเลือกของเราเมื่อได้แบ่งปัน ก็อาจเป็นทางเลือกของคนในสังคมได้

แต่ขึ้นอยู่กับความจริงของแต่ละคนที่จะเลือกใช้

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

Ico48
Monly (Recent Activities)
15 Febuary 2016 14:34
#104701

ใช่เลย อิ อิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ