นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 908
ความเห็น: 1

คุณภาพเด็กคือการหล่อหลอมของผู้ใหญ่

คุณภาพของคนคือภาพสะท้อนของผู้สอน ผู้หล่อหลอม

 

 

มีคำพูด คำบ่น ความจริงที่ว่า เด็ก คนรุ่นใหม่มีคุณภาพไม่ดี มีความสามารถไม่พร้อม ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม จริยธรรม แล้วโทษว่าเป็นเด็กไม่ดี

 

แต่ทุกคนกลับลืมไปว่า การที่เด็กไม่ดีเกิดจากการหล่อหลอมเรียนรู้และการกระทำจากผู้ใหญ่

 

ไม่มีเด็กคนไหนสร้างเกมส์เล่นเอง

ไม่มีเด็กคนไหนผลิตสิ่งมอมเมา บุหรี่ เหล้า ยาบ้าเอง

ไม่มีเด็กคนไหนผลิตมีด ปืนที่ใช้ทำร้ายกันด้วยตนเอง

รวมทั้งการเรียนรู้และไม่เรียนรู้ก็เป็นการคิดบังคับจากผู้ใหญ่ จนขาดบทเรียนที่เป็นจริง เช่นการเรียนรู้ผลจากการทำสิ่งไม่ดีก็เป็นข้อห้ามจากผู้ใหญ่จนเด็กไม่มีบทเรียนของตนเอง มิหนำซ้ำผู้ใหญ่ยังทำสิ่งที่ว่าไม่ดีเสียเอง

 

ทีนี้มาดูว่าทำไมคนในอดีตจึงมีคุณภาพในการเรียนรู้ ในความเป็นคนดี ดูแลตนเอง รับผิดชอบตนและสังคมได้ดี เพราะการเรียนรู้ การทำด้วยตนเอง ไม่ใช่ใครคิดให้ บอกให้ทำตามอย่างคนปัจจุบัน

 

นอกจากนี้คนในอดีตที่เป็นต้นแบบยังเป็นต้นแบบปฏิบัติจริงที่ดี ไม่ใช่พูดอย่าง สอนอย่าง ทำอย่าง จึงสะท้อนผลออกมาเป็นคุณภาพคนรุ่นใหม่

 

ดังนั้น คุณภาพของคนคือภาพสะท้อนของผู้สอน ผู้หล่อหลอม

 

การไม่ปล่อยให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง เพื่อให้ได้บทเรียนที่เป็นของตนเอง คิดจากตนเอง

 

การที่มีคนคิดแทนจึงขาดบทเรียนที่แท้จริง เป็นการเรียนตามที่บอก ตามกิจกรรมที่จัดจึงขาดความซาบซึ้ง ขาดให้ค่าความสำคัญของตัวเอง และยังถูกหล่อหลอมให้เห็นแก่ตัวเอง ไม่คิดถึงสังคม ส่วนรวม และสร้างค่าจากตัวเอง

 

ทั้งหมดเกิดจากการหล่อหลอมตามกรอบ คิดด้วยตัวเองไม่ได้ แต่กลับถูกคาดหวังให้มีความคิดสร้างสรรค์ ให้รับผิดชอบ

 

หากต้องการผลอย่างไร ก็ต้องหล่อหลอมแบบนั้น เพราะผลจะเป็นไปตามแม่พิมพ์ของสังคมของผู้ใหญ่ จงจำไว้ที่ผลเป็นเช่นไรคือการหล่อหลอมของทุกท่านนั่นเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2559 08:35 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2559 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยครับ ด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่ต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นในการหล่อหลอมเด็กให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น จะใช้ความพยายามเท่าเดิมอาจไม่ได้ผลครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ