นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1338
ความเห็น: 2

วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน

การทำวิจัยของไทย มักเป็นแค่การทำวิจัย ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือไม่พัฒนาไทย ไม่ยกการทำให้ไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติ แต่เน้นการลบความเป็นออกด้วยการลอกเลียน ทำตามนานาชาติ

 

 

จากการสังเกตการทำวิจัยของไทย มีประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาประเทศได้เกิดจาก 3 ประเด็นแรก

 

ประเด็นคือไปไม่ถูก เพราะเป้าหมายการทำวิจัยส่วนใหญ่ในหน่วยงานการศึกษา มักไม่ใช่การนำไปสู่การการพัฒนาประเทศ มักทำตามหลังวิจัยต่างชาติด้วยการตรวจเอกสารจากวารสาร ตำราต่างชาติ ที่ไม่ใช่ประเด็นที่นำมาใช้กับประเทศไทย

 

รวมทั้งระบบและผู้ทรงคุณวุฒิการนำไปในต่างต่างชาติ เน้นการตีพิมพ์นานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิมักยกตัวอย่างการพูดการอภิปรายที่อ้างอิงแต่ต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป อเมริกา หรือพูดทั่ว ๆ ไป คือลอกเลียนต่างชาติมา

 

ที่แปลกคือ พอนักวิจัยทำตามก็มาระแวงตรวจสอบว่าผิดการคัดลอกทางวิชาการ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิพูดอ้างอิง อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ ตลอดเวลา ที่หาการอ้างอิงไทยเกือบไม่เจอ แล้วจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร

 

ดังนั้น ผลที่ออกมาจึงได้แต่ตีพิมพ์นานาชาติ ใช้ไม่ได้จริงกับประเทศ เพราะไม่ได้มุ่งเน้นเป้ากับการใช้ประโยชน์กับประเทศ

 

ส่วนที่สอง คือการไปไม่ถึง เป็นการไปไม่ถึงสาระที่แท้จริง ด้วยการตรวจเอกสารแต่นานาชาติ ไม่อ่านงานของไทย ทำให้หาความรู้ไปไม่ถึงอดีต ว่าเคยมีเคยทำอะไรไว้ ทั้งนี้เพราะระบบจากทิศทางและกระบวนการที่เน้นนานาชาติ ทำให้ขาดความเอาใจใส่ในประเด็นเนื้อหาสาระของไทย นอกจากแค่อ้างคำสวยหรูว่า ภูมิปัญญาไทย ที่ความจริงไปไม่ถึงปรัชญา สาระที่แท้จริง

 

ส่วนที่สามคือไปไม่ทัน เป็นการไม่รู้จริง ไม่แม่นในเรื่องที่ทำวิจัย แต่เน้นแค่ได้ทำวิจัย ทำให้อ่านน้อย ค้นคว้าน้อย

 

การไม่แม่นในทฤษฎี หลักการ เนื้อหาสาระ ทำให้ไม่แตกฉานในการคิดวิเคราะห์หัวข้อวิจัย การใช้ผลให้เกิดประโยชน์ได้จริงการไปไม่ทันอีกด้านคือ ศึกษาค้นคว้าน้อย ตามไม่ทันความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

การทำวิจัยของไทย มักเป็นแค่การทำวิจัย ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือไม่พัฒนาไทย ไม่ยกการทำให้ไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติ แต่เน้นการลบความเป็นออกด้วยการลอกเลียน ทำตามนานาชาติ

 

หากไม่ไปให้ถูก ให้ถึง ให้ทัน ก็ไม่มีวันไปถูกทาง ที่ต้องหันมาพัฒนาไทย ยกสิ่งดี ๆ ของไทยให้เกิดค่าให้นานาชาติรู้จัก แทนการทำตัวเลียนแบบนานาชาติที่ไม่มีวันเป็นจริง

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 December 2015 11:40 Modified: 03 December 2015 11:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Town Tum [IP: 14.207.32.125]
03 December 2015 13:10
#104246

 

99 % ของงานวิจัย, Thesis, Project ฯลฯ ของไทย เป็นงานสำหรับเก็บขึ้นหิ้ง หรือเก็บเข้าตู้

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง หรือไม่นำไปพัฒนาต่อให้สุด หรือไม่มีการส่งเสริมให้ใช้งานจริง

สิ้นเปลืองสมอง สิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยเปล่าประโยชน์

 

ต้นตอปัญหา นอกจากเนื้องานส่วนใหญ่ที่ไร้คุณภาพหรือ Abstract จนเกินเหตุแล้ว

ยังมีลักษณะนิสัยบางอย่างของคนไทยเป็นแรงส่ง ได้แก่ การไม่ยอมรับนับถือคนไทยด้วยกัน

ขี้หมั่นไส้ ขี้อิจฉา ปัดแข้งปัดขากันเอง โดยต้นเหตุก้นบึ้งคือ Ego และผลประโยชน์อันมิชอบ

 

 

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
19 January 2016 18:12
#104485

และสังคมก็ให้ค่ากับ สิ่งเหล่านี้ ตามดูสังคมไทยกันต่อไป เลือกทำในสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้กันนะคะ เพื่ออนาคต สำคัญอยู่ที่ สังคมไทยกำหนดกันหรือยัง ว่าสังคมที่เราต้องการร่วมกันสร้างเป็นอย่างไร สิ่งที่แต่ละคนทำเกิดคุณค่ากับตนหรือสังคมอย่างไรในอนาคต

ใครเห็นก่อนทำล่วงหน้าไปก่อน จังหวะธรรมของแต่ละคนต่างกัน มวลรวมมากเข้าย่อมขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้อง.....หวังเช่นนั้น

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ