นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 875
ความเห็น: 0

สอนแบบประคอง

การสอนด้วยการประคอง จึงน่าเป็นแนวทางที่ดีในการฝึกให้ทำเองได้ ที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีคนคอยแนะ ให้กำลังใจ

 

 

ได้ดูภาพยนตร์ตะวันตก หรือที่เรียกว่า หนังฝรั่ง ที่สอนให้เด็กระดับอนุบาลทำหน้าที่นำสวดโดยครูคอยช่วยประคอง คือเมื่อนักเรียนติดขัดครูช่วยบอกบทสวดประคองเป็นระยะ ๆ จนจบบทสวด

 

ทำให้เห็นว่า การสอนให้นักเรียนทำเอง ทำจริง ด้วยการประคอง จะทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ ภูมิใจในความสามารถของตนเอง จนสามารถทำได้ด้วยตนเองในที่สุด

 

ที่สำคัญคือ การสอนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

 

การสอนด้วยการประคอง จึงน่าเป็นแนวทางที่ดีในการฝึกให้ทำเองได้ ที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีคนคอยแนะ ให้กำลังใจ

 

การเรียนให้สามารถคิด ทำเองได้ จะนำไปสู่การเรียนเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่ต่างจากการสอนให้จำ ให้ทำตาม ก็จะเป็นผู้ตามเพราะคิดเองไม่เป็น

 

การสร้างความสามารถในการคิด ต้องให้โอกาสให้คิดเองได้ ต้องไม่ประเมินแบบถูกผิด แต่ประเมินด้วยข้อชี้แนะเหตุผล ผลดี ผลเสีย ให้ผู้เรียนไปคิดตัดสินเอาเอง

 

การประเมินแบบถูกผิดจะปิดการคิดสร้างสรรค์ เพราะคิดใหม่ คิดแตกต่างไม่ได้

 

การสอนด้วยการประคองให้ทำเป็น การเปิดโอกาสให้คิดเป็นการสอนให้คนพัฒนา ไม่ใช่แค่มีความรู้ จำ และทำตาม ที่เป็นการสร้างคนให้ทำงานได้ แต่ไม่มีความสามารถในการพัฒนาแบบคิดเอง ทำเอง ตัดสินความถูก ความดีด้วยเหตุและผลของการพัฒนา ไม่ใช่ถูกผิดตามความรู้ที่จำมา

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 October 2015 06:52 Modified: 21 October 2015 06:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.231.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ