นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1202
ความเห็น: 1

ปัญหาระบบการศึกษา

การเรียนตามธรรมชาติ ตามสภาพจริง ที่ตัดสินจากผลจริง ๆ ที่ทำให้เกิดความงอกงาม หลากหลาย ไม่ใช่ถูกผิด แต่มีดีให้เลือกหลายอย่าง 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาตามระบบ เป็นจัดการการสอนที่เป็นระบบปิด เป็นระบบที่เรียนตามความรู้ ตามระบบและกิจกรรมที่จัดให้ ผู้เรียนไม่ต้องคิด ไม่ต้องหา เพียงแต่ทำตาม 

 

การประเมินผลก็ทำแบบผิด ถูก ตามที่สอน ไม่ใช่ถูกผิดตามเหตุการณ์ สถานการณ์จริง 

 

ทำให้การเรียนขาดกระบวนการเรียนแบบลองผิดลองถูก ขาดการหาความรู้ ใช้ความรู้ ขาดการคิดวิเคราะห์ เพราะมีแต่ทำตาม จำ ลอกเลียน แล้วจบ จึงขยายต่อพัฒนาต่อไม่ได้ 

 

ขาดการสั่งสมทักษะการคิดการพัฒนาด้วยตนเอง เพราะระบบเรียนการเรียนคิดเองไมได้ ต้องตอบและทำตามที่กำหนด

 

ต่างจากยุคที่มีความรู้จำกัด ที่ต้องเรียนรู้จากการทำจริง ลองผิดลองถูก ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ไม่ติดยึดกับคำตอบผิดถูก แต่ดูที่ผลการเลือกใช้ การตัดสินใจ ทำให้ความรู้งอกเงยหลากหลาย และงอกงามในบางคนที่เกิดจากการเรียนด้วยตนเอง ไม่ใช่ลอกเลียน แต่เป็นร่ำเรียน คือ คิด ฝึก ทำด้วยตนเอง ที่ทำให้ทักษะการเรียนรู้ ทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา เพราะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยเหตุผลของตนเอง ที่ไม่มีกรอบว่า ถูก ผิด ตามความรู้เดิม

 

การเรียนรู้ในระบบจึงเป็นการเรียนแบบงดงาม ที่ความงามแสดงออกไม่ได้ ด้วยกรอบคำว่า ถูกผิด

 

แต่การเรียนตามธรรมชาติ ตามสภาพจริง ที่ตัดสินจากผลจริง ๆ ที่ทำให้เกิดความงอกงาม หลากหลาย ไม่ใช่ถูกผิด แต่มีดีให้เลือกหลายอย่าง 

 

ซึ่งในโลกตะวันตก มักเปิดโอกาสให้เรียนแบบเดินเอง แต่ระบบการศึกษาไทยให้เรียนแบบเดินตาม เดินในกรอบ จึงเดินเอง เดินนอกกรอบไม่เป็น

 

เมื่อทำงานจึงทำตามสั่ง ไม่สามารถสร้างสรรค์งานเองได้ ทั้ง ๆ ที่มีความรู้มากที่จำมา แต่ขาดทักษะการทำเอง 

 

จึงเป็นได้แบบแรงงาน ที่ขาดทักษะการทำงาน พัฒนางาน สร้างค่างาน

 

ทั้งนี้ ขึ้นกับว่า ต้องการคุณภาพการศึกษาพัฒนาคนแบบใด ทำตาม หรือ ทำเป็น

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กันยายน 2558 07:32 แก้ไข: 26 กันยายน 2558 07:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 panyarak, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เรามักยกย่องการเรียนแบบตะวันตก...

ผมไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบแบบตะวันตก ก็คงเปรียบเทียบให้เห็นจริงได้ยาก

แต่พอจะเปรียบเทียบการเรียนสมัยก่อน กับสมัยปัจจุบันได้บ้าง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ