นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 456
ความเห็น: 0

การทำตนให้เป็นคนสำคัญ

หลายคนมีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่สามารถเป็นคนสำคัญ เพราะทำเฉพาะหน้าที่ของตน ไม่ได้ช่วยสร้าง พัฒนาองค์กร ยิ่งบางคนไปเบียดเบียนคนอื่นแทนการช่วยคนอื่น ช่วยเหลือองค์กร จึงไม่ได้รับการยอมรับนับถือ 

 

 

 

 

คนมีความสำคัญ ต้องนำความรู้ ความสามารถ มาใช้พัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม 

 

ความสำคัญสำคัญของคนไม่ได้อยู่ที่ตัวตน มีความรู้ ความสามารถ แต่อยู่ร่วมรับผิดชอบ ร่วมทำให้องค์กรดีขึ้นซึ่งอยู่ที่การใช้ความรู้และทำให้มากกว่าหน้าที่

 

การใช้ความรู้ความสามารถในหน้าที่การงาน ทำงานให้ดี จึงเป็นคนทำงานทั่วไป แบบท่เรียกว่า ทำงานดี 

 

แต่คนที่เป็นคนสำคัญต้องทำ ต้องมีมากกว่านั้น

 

ต้องมีจิตสำนึกทำองค์กร หน่วยงานให้ดี ไม่ใช่แค่ร่วมคิดเห็น แต่ต้องร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อน ร่วมรับผิดชอบ 

 

โดยเฉพาะการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กร ที่นอกเหนืองานหน้าที่ที่ช่วยองค์กรให้เจริญ ช่วยคนในองค์กร และภาคภูมิใจในผลความสำเร็จขององค์กรที่ตนมีส่วนร่วม

 

หลายคนมีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่สามารถเป็นคนสำคัญ เพราะทำเฉพาะหน้าที่ของตน ไม่ได้ช่วยสร้าง พัฒนาองค์กร ยิ่งบางคนไปเบียดเบียนคนอื่นแทนการช่วยคนอื่น ช่วยเหลือองค์กร จึงไม่ได้รับการยอมรับนับถือ 

 

คนที่เป็นคนสำคัญ ต้องมีจิตใจเปิดกว้าง มีความบริสุทธิ์ใจ มีส่วนร่วมใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาองค์กร และมีความภาคภูมิใจ ที่เห็นอะไรก็ต้องเข้าช่วย 

 

การทำตนให้เป็นคนสำคัญ ต้องไม่คิดถึงความสำคัญของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องทำให้คนยอมรับนับถือ เชื่อถือ ว่าเป็นคนสำคัญ

 

ดังนั้น จึงต้องระวังไม่ให้ทำแบบคิดว่าตนเองสำคัญ ซึ่งจะตรงข้ามกับ การเป็นคนสำคัญที่เป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงทั้งจิตใจและการกระทำที่มากกว่าความรู้ ความสามารถ ที่บางครั้งต้องหย่อนความสามารถตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงของงาน ที่ต้องร่วมทำให้ดีเสมอ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 September 2015 07:47 Modified: 18 September 2015 07:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ