นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 613
ความเห็น: 0

คนอยู่ดีต้องมี 4E

สังคมอยู่ดี มีสุขได้ คนต้องมี 4E ที่ต้องผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และนำมาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดเวลา 

 

 

4E ที่ต้องมีประกอบด้วย Education, Experty, Experience, และ Ethics 

 

Education หมายถึงการมีการศึกษา ซึ่งไม่ใช่แค่มีความรู้ สำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ แต่หมายถึง การที่ความสามารถในการเรียนรู้ หาความรู้ ใช้ความรู้ ให้ได้ดี มีค่าเกิดค่า ไม่สร้างปัญหาได้ตลอดเวลา 

 

เพราะปัจจุบัน ความรู้ เทคโนโลยี การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเปลี่ยนตามไม่ทันก็ทำให้อยู่ดี มีสุขไม่ได้ ดังนั้น จึงมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ และใช้ความรู้ให้ได้ดี มีค่า เกิดค่าตลอดเวลา

 

มีคนจำนวนมาก มีความรู้มาก สำเร็จการศึกษาระดับสูง แต่มีความสามารถในการใช้ความรู้ต่ำ ใช้ความรู้ให้มีค่าสร้างค่าไม่ได้ แบบนี้ก็ไม่เรียกว่ามีการศึกษา เพราะสร้างค่าให้ตนและคนอื่นไม่ได้ มิหนำซ้ำบางคนยังไปสร้างทุกข์ สร้างปัญหาให้คนอื่น จึงอยู่กันไม่เป็นสุข แสดงว่า ไม่มีการศึกษา ที่ไม่ใช่ระดับปริญญา

 

 

Experty เป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถด้านใดก้านหนึ่ง หรือหลายด้านที่สร้างค่าให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้น ที่ต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้สร้างค่าได้จริง ไม่ใช่แค่ผ่านมาแต่สร้างค่าไม่ได้ 

 

 

Experience หมายถึงการผ่านประสบการณ์ ผ่านการใช้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งถูก ผิด ดี ไม่ดี ทั้งสร้างค่า และทำลายค่า เพื่อนำมาใช้ให้ได้ดี 

 

การอยู่ดี บางครั้งไม่ได้เกิดจากการไม่มีความรู้ แต่เกิดจากการทำในสิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม แบบที่เรียกว่า ขาดประสบการณ์ 

 

การมีประสบการณ์จึงสำคัญกับการอยู่ดี เพราะต้องใช้ให้พอดี เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่มาก ไม่น้อย ไม่เสีย ต้องพอดี ที่ขึ้นกับประสบการณ์ที่หลากหลาย

 

 

Ethics คือการมีคุณธรรม คือการทำทุกอย่างให้เป็นคุณ เป็นผลดีร่วมกัน ไม่ทำลาย ทำร้ายกัน 

 

การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แต่ขาดคุณธรรม ก็ทำให้อยู่ดีมีสุขไม่ได้ 

 

สังคมอยู่ดี มีสุขได้ คนต้องมี 4E ที่ต้องผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และนำมาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดเวลา ในการทำทุกกิจกรรม ทั้งการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ชีวิต  

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 August 2015 12:59 Modified: 30 August 2015 12:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ