นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 922
ความเห็น: 0

ศิษย์บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลีเมล็ดพันธุ์ ม.อ.

หลักการผลิตบัณฑิต คือการพัฒนาความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ทุกคนต้องเรียน ต้องพยายาม ต้องอดทน ต้องพัฒนาตน ไม่ใช่แค่จบการศึกษา มีความรู้ แต่ต้องมีการศึกษาคือมีตวามสามารถในการศึกษา เพื่อนำไปใช้ทำงาน ใช้ชีวิตได้ดี

 

 

9 สิงหาคม 2558 ลูกศิษย์ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ได้นัดเลี้ยงอาหารอาจารย์และนักวิชาการ ที่ภัตราคารอาหารต่อฮวด หาดใหญ่ ในวาระเกษียณอายุ

 

มีลูกศิษย์ที่มาร่วมงานได้ 25 คน มีที่ไม่ได้มาร่วมอีกประมาณ 20 คน แสดงว่าได้มำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ด้านเทคโนโลเมล็ดพันธุ์ได้ ประมาณ 45 คน 

 

หลักการผลิตบัณฑิต คือการพัฒนาความสามารถให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ทุกคนต้องเรียน ต้องพยายาม ต้องอดทน ต้องพัฒนาตน ไม่ใช่แค่จบการศึกษา มีความรู้ แต่ต้องมีการศึกษาคือมีตวามสามารถในการศึกษา เพื่อนำไปใช้ทำงาน ใช้ชีวิตได้ดี

 

ทำให้ศิษย์บอกกว่า ได้ความอดทนในการทำงาน การใช้ชีวิต 

 

สำหรับตัวเมล็ดพันธุ์ เป็นตัวกลาง เป็นห่วงโซ่ของสิ่งมีชีวิต ที่นำลักษณะของพืชสู่การผลิตพืช ที่ใช้เป็นอาหารของคน และสัตว์ ทั้งอาหารสุกร อาหารไก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา ฯลฯ 

และประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะข้าวโพด และพืชผัก 

 

ขอบคุณศิษย์ทุกคนที่ได้จัดเลี้ยงและพบปะกัน ขอบคุณที่ได้นำความพยายามในการศึกษาไปใช้ทำงานใช้ชีวิต 

ขอบคุณ รศ.ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา อาจารย์ที่ปรึกษาสมัยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการศึกษาและงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย ปัจจุบันท่านทำหน้าที่ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

 

ขอบคุณ Seed Technology, Mississippi State University ที่คณาจารย์ทุกท่านได้ประสิทธิประสาทความรู้ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ที่ไปเรียนปริญญาเอก 

 

ขอบคุณภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้ที่ทำงานในการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเหล่านี้

 

ขอให้ศิษย์ทุกคน มีความสุข ความเจริญ ในชีวิต การทำงาน เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ขยายความรู้ ความสามารถเพื่อประโยชน์มวลมนุษยชาติต่อไป

 

สำหรับเราผู้เกษียณอายุ ก็หมดภาระหน้าที่ มีแต่ความภาคภูมิใจที่เห็นศิษย์ได้ทำหน้าที่เป็นบัณฑิตที่ดีต่อไป


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 สิงหาคม 2558 07:52 แก้ไข: 13 สิงหาคม 2558 07:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ