นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 522
ความเห็น: 0

ปิดช่องว่างวิชาการผลิตสินค้าเกษตรไทย

ต้องลดช่องว่างทางวิชาการ ด้วยการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการผลิตให้ได้จริง แทนการอุดหนุนด้วยราคา การชดเชยรายได้

 

 

ประเทศไทย มีนักวิชาการ มีความรู้วิชาการ และมีผลผลิตวิชาการที่ดีทางการเกษตรจำนวนมาก

 

แต่ทำไมสินค้าเกษตรไทยมีความตกต่ำทั้งความสามารถการผลิต ราคาผลผลิต และมาตรฐานสินค้า ตลอดเวลาและมีปัญหามากขึ้นตามลำดับ

 

ประเทศไทยผลิตข้าวได้มาก แต่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าเกือบทุกประเทศที่ผลิตข้าว ทั้ง ๆ ที่ข้าวไทยที่มีคุณภาพสูงยังเป็นต้องการของตลาดและมีราคาสูง มีพันธุ์ข้าวพันธุ์ปรับปรุงที่มีคุณภาพสูง ผลผลิตต่อไร่มากกว่า 1,000 กก.ต่อไร่ แต่ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ประมาณ 400 กก.ต่อไร่

 

ผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ มีความอร่อย รสชาติดีที่สุด แต่สินค้าในตลาดที่มีราคาตกต่ำเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่แน่นอน ทั้งอ่อน เน่าเสีย ซื้อมาหนึ่ง กก. ได้ของดีประมาณ 20%

 

วันก่อนได้ฟังรายงานสต๊อกข้าวไทย ปรากฎว่า เป็นข้าวดีคุณภาพสูงเพียง 20% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวมาตรฐานกลางและต่ำ และข้าวเสียด้อยคุณภาพอีกประมาณ 20%

 

 

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่า ไทยมีของดี มีค่า มีราคา มีศักยภาพ แต่เอาไปใช้ในการผลิตไม่ได้ ที่เป็นช่องว่างทางวิชาการ 

 

อย่างข้าวพันธุ์ดีที่ทดสอบทางวิชาการมีทั้งคุณภาพและผลผลิตเป็น 1,000 กก.ต่อไร่ แต่การผลิตได้เพียง 40% และคุณภาพต่ำเป็นส่วนใหญ่ นี่คือช่องว่างทางวิชาการ ที่สามารถยกระดับจาก 40% เป็น 60 80% และผลิตให้ได้คุณภาพสูง ๆ ก็จะไม่มีปัญหาด้านราคา และเพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกรใฟ้ได้ราคาและผลผลิตที่สูงขึ้น

 

เช่นเดียวกับผลไม้ ก็สามารถยกระดับของที่คุณภาพจาก 20% ขึ้นไปได้เช่นกัน

 

ปัจจุบัน การส่งเสริมแนะนำและการใส่ปุ๋ยในการผลิตพืชทุกชนิด ยังเป็นสูตรเดียวกัน อัตราเดียวกัน ในทุกที่ ทุกพันธุ์ แต่พื้นที่การผลิตมีคุณสมบัติ มีธาตุอาหารในดินต่างกัน มีสภาพแวดล้อมต่างกัน แต่ไม่ได้ใช้วิชาการวิเคราะห์ดินมาใช้ในการใส่ปุ๋ยพืช ทำให้มีธาตุอาหารทั้งขาด ทั้งเกิน ทั้งความสามารถในการใช้ของพืชต่างกัน เช่นความเป็นกรดเป็นด่าง ความลาดเทชะล้างของพื้นที่ จึงทำให้พืชไม่สามารถผลิตได้เหมาะสม 

 

การขาดเกินของธาตุอาหารยังเป็นปัญหาต่อคุณสมบัติของดิน 

 

การผลิตอย่างต่อเนื่องในพืชนิดเดียวกัน ยังทำให้ดินไม่มีการปรับโครงสร้าง มีการสะสมของโรคแมลงศัตรูพืชต่อเนื่องกันไป ทำให้ต้องใช้ยาใช้สารเคมีมากขึ้นจนเกิดการสะสมสารพิษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นอันตรายแก่เกษตรเอง ต่อผู้บริโภค ต่อชุมชน ต่อสาธารณูปโภคทั้งในดินและแหล่งน้ำ 

 

 

ทางแก้คือต้องลดช่องว่างทางวิชาการ ด้วยการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการผลิตให้ได้จริง แทนการอุดหนุนด้วยราคา การชดเชยรายได้

 

เช่น การจัดการวิเคราะห์ดินเพื่อใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชและสภาพพื้นที่ การจัดการการผลิตให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงมากขึ้น การปลูกพืชหมุนเวียน 

 

ซึ่งทั้งหมด ความรู้มีอยู่แล้ว อย่างข้าว หากสามารถยกระดับผลผลิตจาก 40% เป็น 60 80 % และดูแลจัดการให้ข้าวมีการเจริญเติบโตดี เก็บเกี่ยวให้ได้ข้าวคุณภาพดีก็สามารถลดรอบการเพาะปลูก ได้ข้าวคุณภาพดี ราคาสูง ลดภาระค่าแรงในการทำทุกขั้นตอน การขนส่ง การจัดเก็บ การจำหน่ายไม่มีปัญหา 

 

รวมทั้งผลไม้ และการผลิตพืชอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน 

 

ดังนั้น แต่ละชุมชนการเกษตรต้องมีการปรับตัว 

 

หน่วยงานรัฐต้องทำหน้าที่พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต และรัฐต้องเปลี่ยนงบจากการชดเชยมาใช้ในส่วนนี้ เช่นการวิเคราะห์ดิน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด 

 

ที่สำคัญต้องเน้นที่ผลิตของดี คุณภาพสูง ซึ่งความรู้เหล่านี้มีอยู่แล้ว รวมทั้งมีคนทำได้แล้วเช่นกัน ที่ชาวนาบางพื้นที่สามารถข้าวได้ถึงกว่า 1,000 กก.ต่อไร่ 

 

ผลไม้ต้องใส่ใจการเก็บผลผลิตให้มีคุณภาพ ซึ่งใครทำก็ได้รับความเชื่อถือ และราคาดี โดยไม่ต้องขายมาก แต่ขายได้เงินมาก 

 

อีกอย่างของผลเสียการผลิตการเกษตรที่ไม่ถูกต้อง นอกจากได้ของไม่ดี มีภาระต้นทุนการผลิตและการจัดการ ยังส่งผลเสียต่อผู้บริโภคทั้งการปนเปื้อน สารตกค้าง และสิ่งแวดล้อมด้วย จึงต้องร่วมมือกัน ไม่ปล่อยให้เกษตรกรทำแบบยากลำบาก ที่ส่งผลเสียต่อทุกคนด้วย

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 August 2015 09:43 Modified: 05 August 2015 09:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ