นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 660
ความเห็น: 0

กระบวนการเรียนรู้ให้ค่ามากกว่าความรู้ 1

การเรียนรู้ให้เป็นสร้าง ผู้พัฒนา ต้องเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยการหา การใช้ และการพัฒนา

 

 

การเรียนคือการทำให้มีความรู้ แต่ความรู้จะเกิดค่าได้เมื่อถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีค่ามากขึ้นเมื่อมีการไปพัฒนาให้มีประโยชน์มากขึ้น

 

น่าเสียดายที่ระบบการเรียน การศึกษาปัจจุบัน เน้นที่การเรียนรู้ให้สอบผ่านได้รับปริญญา ใบประกาศรับรองว่าผ่านการเรียน ไม่เน้นนำไปใช้งานจริง การพัฒนาสร้างประโยชน์สร้างค่าให้มากขึ้น จึงเป็นเพียงผู้ใช้ไม่ไช่ผู้สร้างผู้พัฒนา

 

การเรียนรู้ให้เป็นสร้าง ผู้พัฒนา ต้องเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยการหา การใช้ และการพัฒนา

 

การหาความรู้ มีสองส่วน คือส่วนความรู้พื้นฐานที่ทำให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ เช่นความรู้ความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแปลความหมาย ไม่เน้นความถูกผิดทางภาษาศาสตร์ที่เป็นของนักภาษาศาสตร์ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขา เพื่อนำไปหาความรู้เพิ่มได้

 

อีกส่วนหนึ่งการหาความรู้คือ แหล่งความรู้ ที่ปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งหนังสือตำรา อินเทอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ผู้รู้ และที่สำคัญคือที่ใช้ความรู้จริงในสาขาอาชีพต่าง ๆ นั่นคือค่าจากการใช้ความรู้จริง

 

ฝึกใช้ความรู้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการไปหาความรู้จากการใช้ความรู้จริง การทำงานจริง อย่างคนสมัยก่อนเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง ทั้งถูกใช้ทำงาน เป็นลูกมือลูกจ้าง จนมีความสามารถทำงานได้จริง ไม่ใช่ท่องจำสูตรการทำอาหารได้ แต่ทำอาหารจริงไม่ได้ หรือท่องท่าว่ายน้ำได้ แต่ว่ายน้ำจริงไม่ได้ ฯลฯ 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 August 2015 09:35 Modified: 03 August 2015 09:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ