นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 849
ความเห็น: 0

ค่าของปริญญา 2. ค่าการใช้ปริญญา

ค่าของปริญญา อยู่ที่ความรู้ความสามารถในการใช้ทำงานสร้างค่างาน ที่ผู้เรียนต้องถือเป็นหน้าที่เรียนให้ได้ความรู้ความสามารถ ไม่ใช่คะแนนผ่านสอบได้ จึงได้แค่ ใบปริญญา ที่นำไปสร้างค่าไม่ได้

 

 

การจะได้ปริญญาแต่ละใบ แต่ละคน มีค่าใช้จ่าย มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย

 

แล้วเมื่อได้ปริญญาแล้ว ใช้ทำอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไรจึงทำให้ปริญญามีค่า

 

บางคนบอกว่า มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาให้กระดาษที่เรียกว่า ใบปริญญามาใบเดียวใช้หาค่าอะไรไม่ได้ 

 

ใบปริญญาจะมีค่านั้นอยู่ที่คนเรียน ไม่ใช่มหาวิทยาลัย 

 

คนเรียนเรียนได้ความรู้จริง หรือเรียนแค่ให้ผ่านไปแล้วได้ปริญญา ซึ่งทำให้ได้รับปริญญาแล้วไม่มีค่า คือ ไม่มีความรู้ ความสามารถที่นำไปทำงานสร้างค่าได้ อย่างที่คนอื่นใช้ได้ 

 

ดังนั้น ค่าของปริญญา อยู่ที่ความรู้ความสามารถในการใช้ทำงานสร้างค่างาน ที่ผู้เรียนต้องถือเป็นหน้าที่เรียนให้ได้ความรู้ความสามารถ ไม่ใช่คะแนนผ่านสอบได้ จึงได้แค่ ใบปริญญา ที่นำไปสร้างค่าไม่ได้

 

การได้รับปริญญา ทำให้สามารถสมัครงาน ทำงานหน้าที่ต่าง ๆ ได้ 

 

แต่สมัครแล้วจะได้ทำงานหรือไม่ ขึ้นกับความรู้ความสามารถที่นำไปสอบแข่งขันคัดเลือก 

 

ถ้าสอบไม่ได้ ก็แสดงว่าปริญญายังไม่มีค่าเพราะยังไม่ได้ค่าตอบแทนการทำงาน การใช้ความรู้ ความสามารถจากใบปริญญา

 

การได้งานทำ การมีงานทำ คือค่าเบื้องต้นของใบปริญญา 

 

แต่จะมีค่าสมราคา ก็ขึ้นว่า สามารถนำความรู้ ความสามารถ ไปทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีก็ไม่มั่นคง ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะทำหน้าที่ได้ไม่ดี 

 

ค่าของปริญญามีค่าเพิ่มขึ้น หากคนทำงานแล้วพัฒนางานให้มีมูลค่าเพิ่ม ทำงานได้มากขึ้น ทำงานได้ถูกใจ พึงพอใจผู้มารับบริการ มากขึ้น มีลูกค้ามากขึ้น มีผู้มารับบริการมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการปรับใช้ความรู้ ความสามารถ วิธีการทำงานให้ทันสมัย ให้ดีมีค่าเพิ่ม ที่ไม่ใช้แค่ความรู้ที่เรียนมาก แต่ต้องสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม และปรับมาใช้งานได้ ซึ่งไม่ใช่มีแค่ความรู้ แต่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้เพิ่มได้ จึงเพิ่มค่าปริญญาได้ 

 

ปริญญาจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถการผสมผสานกับความรู้อื่น ๆ ให้มีค่าเพิ่มได้สูงขึ้น นั่นคือต้องคิดเป็น คิดให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ 

 

ทั้งหมดคือการเรียนให้ได้ปริญญาให้มีค่าต้อง 

 

ขั้นต้น คือความรู้ความสามารถใช้ทำงานได้ สอบเข้าทำงานได้ 

 

ขั้นต่อไปคือพัฒนางานให้มีค่าเพิ่มได้ คือต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ค้นหาความรู้มาใช้ทำงานให้มีค่าเพิ่มได้

 

และขั้นสูงสุด คือ การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่มีค่าเพิ่มสูงมากขึ้น ด้วยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

 

นอกจากนี้ การทำงานทุกระดับ ยังต้องรู้จักการทำงานร่วมกับคนอื่น และที่สำคัญต้องทำให้ประสบความสำเร็จที่ดีขึ้น ไม่ทำให้งานช้าลง มีปัญหา จนลดค่างาน ลดค่าปริญญา 

 

จะเห็นว่า ค่าของปริญญานั้น ขึ้นกับผู้เรียน ว่าต้องเรียนให้ได้ความรู้ ความสามารถระดับใด 

 

แค่ผ่านให้ได้คะแนน ได้ปริญญา 

 

ให้มีความรู้ความสามารถได้งานทำ ทำงานได้

 

ให้ได้กระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถหาความรู้ พัฒนาความสามารถตน พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ได้ความรู้ มีความสามารถ สามารกคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 

ที่สำคัญทุกระดับปริญญาต้องสามารถสร้างค่าเพิ่ม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ก็คงไม่สามารถสร้างค่าจากปริญญาได้ 

 

 

นั่นคือ สิ่งที่ต้องทำในการเรียนให้ได้ปริญญา ปริญญาจึงมีค่า มิฉะนั้นจะเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่แสดงความเขลาของผู้เรียน ที่ลงทุนเรียนแต่สร้างค่าไม่ได้

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2558 10:00 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2558 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ