นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 892
ความเห็น: 0

การศึกษาไทยงดงามจึงไม่งอกงาม

การศึกษาที่งดงาม คือการถูกจำกัดการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ที่ทุกสิ่งมีชีวิตต้องมีตามสัญชาตญาณ ให้เกิดความคิด ความฝัน เกิดจิตนาการ เป็นตัวของตัวเอง 

 

 

งอกงาม เป็นการแสดงออกของการเจริญตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิด แต่ละพันธุ์ แต่ละต้น ที่งอกคือการแตกสิ่งใหม่ ๆ ออกมา เช่นต้นไม้งอกจากเมล็ด แล้วเจริญแตกกิ่งก้าน ใบดอก ให้เป็นสีสรรค์สวยงาม ที่เรียกว่า งอกงาม

 

คำว่า งดงาม ตามภาษาที่ใช้ก็หมายถึง งอกงาม แต่ให้คล้องจองกับคำว่า สวยสดงดงาม ซึ่งแสดงผลเช่นเดียวกับสวยงาม

 

แต่ในบันทึกนี้ คำว่า งดงาม หมายถึง ไม่สามารถแสดงความงาม เช่นเดียวกับคำว่า งดเรียน งดสอน งดจัดงาน 

 

การศึกษาที่งดงาม คือการถูกจำกัดการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ที่ทุกสิ่งมีชีวิตต้องมีตามสัญชาตญาณ ให้เกิดความคิด ความฝัน เกิดจิตนาการ เป็นตัวของตัวเอง 

 

การคนไทยมักถูกงด ถูกจำกัด ถูกตีกรอบ ถูกตัดออก จากสัญชาตญาณจนไม่ได้แสดงออก 

 

จากพ่อแม่ ครอบครัวที่กำหนดให้ลูกหลานทำตามที่ต้องการของตน ดูแลประคบประหงม จนสัญชาตญาณธรรมชาติหายไป ดูแลช่วยเหลือตนเองตามพื้นฐานธรรมชาติไม่ได้ ขาดความมุ่งมั่นอดทนตามจินตนาการของตน เรียกว่า ความงามถูกตัดตอนออกไป จึงงดงาม

 

การเรียนรู้ธรรมชาติในสังคมของตนเอง การปรับอารมณ์ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ไม่ได้ ไม่เป็น จนเกิดปัญหาความแตกแยกไม่ยอมกัน 

 

การเรียนตามระบบที่ต้องเหมือนกันจนละเลยการเรียนรู้ตามธรรมชาติรอบตัว ทำให้ขาดความรู้รอบตัวในสภาพแวดล้อมของตน เช่นรู้จักให้ค่าของคนอื่นมากกว่าของไทย เรียนรู้ผลไม้ต่างชาติมากกว่าผลไม้ไทย ผลไม้พื้นบ้านตน ที่มาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำหนดว่า มาตรฐาน ทำให้สิ่งต่าง ๆ ถูกตัดทิ้ง ตัดขาด ไม่สามารถแสดงความงามได้ ทำให้ตกเป็นทาสความงามของชาติอื่น เพราะไม่ให้ค่าความสำคัญของตนเอง

 

จะเห็นว่า เด็กไทยมักไม่กล้าแสดงออก เพราะถูกทำให้คิดว่าของตนเองไม่มีค่า ต้องเป็นของคนอื่นจึงดีมีค่า 

 

ความจริง ทุกสิ่ง ทุกคน มีค่าตามธรรมขาติทั้งสิ้น หากให้แสดงออกได้ตามธรรมชาติก็งอกงามตามธรรมชาติ 

 

แต่หากถูกตัด จำกัด ก็ทำให้ความงามถูกติดทิ้งจึง งดงาม 

 

การที่คนไทยขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดการแสดงออกที่เป็นตัวเอง เพราะสังคมไทยหล่อหลอม จัดระบบการเรียนรู้แบบ งดงาม จึงไม่งอกงามได้ตามธรรมชาติ อย่างดีก็เป็นไม้ดัดบอนไซ ที่มีรูปแบบตามที่คนดัด แทนความงามตามธรรมชาติ ก็อยู่ที่คนไทยเลือกเอง ทำเอง เหนื่อยกันเองเพราะแต่ต้องตามดัด จนขาดความงามสง่าของตนเอง

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 July 2015 08:40 Modified: 28 July 2015 08:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ