นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 712
ความเห็น: 0

คนประสบความสำเร็จต้องมองให้กว้างกว่าตัวเอง 2.มององค์กรและสังคม

การทำงานแบบตอบสนองความต้องการที่ถูกช่อง ถูกที่ นอกจากสร้างค่าได้มาก ยังช่วยตอบสนองตนเองทำให้มีความสุขและความภาคภูมิใจ คือเป็นทั้งความสำเร็จในงานและชีวิต

 

 

 

ในการทำงานให้สำเร็จที่ดี ต้องตอบสนองต่อองค์กร ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารและเพื่อร่วมงาน 

 

การทำงานที่มองแต่ตนเอง เก่งอย่างไรก็ไม่เป็นชื่นชมชื่นชอบ รวมทั้งเป็นปัญหาต่อความสำเร็จของงาน ที่ทำให้งานช้า งานเสียหายเพราะคนอื่นไม่อยากร่วมงานด้วย ก็สร้างค่าได้น้อย 

 

 

ปัจจุบัน การมองกว้างไม่ได้มองแค่ประโยชน์ สร้างให้ลูกค้า องค์กร ยังต้องมองสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบแก่ทุกคน

 

การมองกว้าง คือการมองคนอื่น สิ่งรอบตัว แล้วดูว่าเราสามารถสร้างค่า ทำประโยชน์อะไรให้ใครบ้าง

 

ซึ่งต้องมองตั้งแต่การเรียน เพื่อนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์ในมุมมองของตนที่ตอบสนองคนอื่น เพื่อเรียนรู้ได้ชัดเจน 

 

การทำงานก็มุ่งตอบสนองแก่คนอื่น แต่เป็นการเพิ่มค่าความสามารถของเรา ด้วยการวางสินค้าบริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ ยิ่งเป็นผู้อยากใช้ยิ่งมีค่ามากขึ้น

 

การทำงานแบบตอบสนองความต้องการที่ถูกช่อง ถูกที่ นอกจากสร้างค่าได้มาก ยังช่วยตอบสนองตนเองทำให้มีความสุขและความภาคภูมิใจ คือเป็นทั้งความสำเร็จในงานและชีวิต

 

created: 22 July 2015 07:47 Modified: 22 July 2015 07:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ทดแทน, Ico24 บิวตี้, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ