นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 789
ความเห็น: 0

การบริหารทรัพยากรบุคคลคือ 

ไม่ใช่แค่รู้จัก แต่ต้องเข้าใจ เพื่อการทำงาน อยู่กันด้วยความเข้าใจกันจริง ๆ จึงสามารถใช้ศักยภาพให้เกิดผล เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของการเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับ ที่มีหน้าที่ดึงศักยภาพ ความสามารถของคนมาสร้างประโยชน์ให้เต็มที่ ด้วยความอยู่ดี มีสุข

 

 

การบริหาร คือการจัดสรรแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ human resources คือการจัดสรรแบ่งงานให้คนตามความรู้ความสามารถเพื่อทำงานทำหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

ซึ่งคำว่า ทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่ทรัพยากรที่เป็นวัตถุสิ่งของ ที่มีลักษณะเหมือนกันเหมือนวัตถุทั้งหลาย 

 

คนมีความเท่าเทียมกันในองค์ประกอบของอวัยวะ เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นคน แต่ในการทำงานมีความแตกต่างกันในความรู้ ความสามารถ ความถนัด จึงไม่สามารถจัดสรรงานให้เหมือนกันได้ หากต้องการสิ่งที่ดี งานที่ดี ความสำเร็จที่ดี

 

ความสำเร็จของการบริหารบุคคล จึงต้องรู้จัก เข้าใจความสามารถของคนแต่ละคน แล้วนำมาผสมผสานกันให้เกิดงานที่ดี หรือเรียกให้ง่ายคือการบริหารความสามารถของบุคคลให้แต่ละคนแสดงความสามารถได้เต็มที่ 

 

การบริหารความสามารถคนให้ได้ผลดี ต้องทำรู้จักคนมากกว่าข้อมูลทั่วไป เรียนอะไร ทำอะไรมา แต่ต้องรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว บุคลิกนิสัยที่ดี รู้จักครอบครัว ปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่มีผลต่อการทำงาน

 

กล่าวโดยสรุป ไม่ใช่แค่รู้จัก แต่ต้องเข้าใจ เพื่อการทำงาน อยู่กันด้วยความเข้าใจกันจริง ๆ จึงสามารถใช้ศักยภาพให้เกิดผล เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของการเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับ ที่มีหน้าที่ดึงศักยภาพ ความสามารถของคนมาสร้างประโยชน์ให้เต็มที่ ด้วยความอยู่ดี มีสุข

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 July 2015 08:43 Modified: 15 July 2015 08:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ