นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 481
ความเห็น: 0

ผู้ประสบความสำเร็จมี

ผู้ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต ที่มีวินัยในการทำมาหาเลี้ยงชีพ มีวินัยในการออม และปฏิบัติตนเป็นคนดี 

 

 

เชื่อว่าทุกต้องการความสำเร็จในการเรียน การทำงาน ในชีวิต ความก้าวหน้า ความมั่งคั่ง ความั่นคง การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่สำเร็จเพราะขาดสิ่งผู้ประสบความสำร็จมี

 

 

วินัย

 

วินัยคือการทำตามกฎ กติกา ขั้นตอน ที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของตนเอง 

 

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดวินัย ที่ตั้งใจแล้วไม่ทำ คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องใด ๆ คือคนที่มีวินัยในตนเองเสมอ และคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขาดวินัยในตนเองเสมอ 

 

อยากประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยการมีวินัย

 

 

ความมุ่งมั่น

 

ความมุ่งมั่นคือความต้องการทำสิ่งที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อ มีความอดทนพยายาม หาวิธีการ หาความรู้ หาผู้รู้ เรียนรู้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ 

 

ถึงแม้มีการทำอย่างมีวินัย แต่ไม่มุ่งมั่น กัดติดจริง ๆ ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จที่ดี 

 

 

ระบบ

 

ระบบคือองค์ประกอบ ขั้นตอนการทำงาน การมีระบบทำให้การทำสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น 

การจัดลำดับความสำคัญ การให้เวลา การจัดค่าใช้จ่าย การจัดลำดับการทำงาน การเรียน 

ระบบยังรวมถึงการตรวจสอบติดตาม ปปรับปรุงปรับแก้ หาทางที่ดีกว่าตลอดเวลา ที่เรียกว่า ตื่นตัว

 

 

ความรู้

 

แน่นอนการทำอะไรให้สำเร็จต้องมีความรู้ การมีความรู้เพียงพอเหมาะสม เป็นอีกส่วนสำคัญของความสำเร็จ 

 

ไม่มีความสำเร็จ ผู้ประสบความสำเร็จคนใด สำเร็จได้หากขาดความรู้ ความพอดี ดังนั้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนสำคัญ 

 

การมีความรู้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของความสำเร็จที่ต้องการความมีวินัย มีความมุ่งมั่น และมีระบบคือระบบที่ทำให้ตนมีความรู้จริง ใช้งานได้ ไม่ใช่แค่สอบได้ หรือแค่ได้รับปริญญา เพราะความรู้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ทำงาน ดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษและสร้างปัญหาแก่ใคร ๆ 

 

 

 

เป็นมืออาชีพ

 

ความเป็นมืออาชีพคือความเป็นมาตรฐานตามสาขาอาชีพที่ทำกัน ซึ่งต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ทั้งในงาน ในหน้าที่ ในสังคม ที่เรียกว่า ที่ดี เช่น เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดี เป็นคนทำงานที่ดี เป็นหัวหน้าที่ดี เป็นพลเมืองดี 

 

 

ผู้ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต ที่มีวินัยในการทำมาหาเลี้ยงชีพ มีวินัยในการออม และปฏิบัติตนเป็นคนดี 

 

ใครขาดอะไร อยากได้ก็ทำเอา เพราะที่ยังไม่ได้ ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องขาดอะไรไป โดยเฉพาะไม่มีวินัยในตนเอง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กรกฎาคม 2558 22:20 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2558 22:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ