นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 649
ความเห็น: 0

ทำอย่างมีหลัก จึงดี มีค่า สำเร็จ

หลัก คือสิ่งที่ยึดถือ ใช้ในการปฏิบัติตน ดำรงชีวิต ทำงาน พัฒนาตน ที่จะทำอะไร สุดท้ายต้องคิด ติดตามตามหลักที่ยึดถือ

 

 

หลัก คือสิ่งที่ยึดถือ ใช้ในการปฏิบัติตน ดำรงชีวิต ทำงาน พัฒนาตน ที่จะทำอะไร สุดท้ายต้องคิด ติดตามตามหลักที่ยึดถือ

 

ในการดำรงชีวิต ให้อยู่ดี มีสุข เป็นผู้เจริญ ควรมีหลักเหล่านี้

 

1. หลักแห่งความดี 

 

หลักความดีง่าย ๆ ตามหลักพุทธ คือ ศีล 5 ไม่ทำร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่โกหกหลอกลวงนินทาว่าร้ายใครให้เสียหาย ไม่ละเมิดสิทธิใคร และไม่หลงมัวเมาและเสพของมึนเมาจนไม่มีสติให้อยู่ในกรอบศีล 5 เท่านี้ก็อยู่ในกรอบของหลักความดี ซึ่งคำว่า ใคร ในที่นี้ หมายรวมถึงตนด้วย

 

 

2. หลักแห่งคุณค่า 

 

หลักแห่งคุณค่า คือการทำทุกอย่าง ต้องให้มีค่าที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเสมอ 

 

การเรียน ต้องให้คิดว่า เรียนแล้วสามารถนำความรู้ ความสามารถไปสร้างคุณ สร้างค่าให้ใคร ๆ หรือไม่ ซึ่งจะทำให้รู้ตัวว่า กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ได้ผลตามคุณค่าหรือไม่ ไม่ใช่แค่เรียนให้ผ่าน ให้ได้คะแนน

 

การเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียนจริง เรียนแล้วไม่มีความสามารถไปสร้างค่า สร้างประโยชน์ได้ แสดงว่า ไม่บรรลุหลักแห่งคุณค่าในการเรียน จึงต้องปรับการเรียนให้เป็นไปตามหลักแห่งคุณค่า ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละคน

 

 

3. หลักแห่งเป้าหมาย

 

การทำทุกอย่าง ไม่ว่าเรียน ทำงาน ต้องมีหลักแห่งเป้าหมาย จะได้รู้จะได้ จะเป็นอะไรเมื่อไร และต้องทำอะไรบ้าง 

 

เป้าหมายเป็นทั้งเป้าหมายของตน ขององค์กร หน่วยงาน ที่ผ่านการศึกษาตน สถานการณ์ ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ โอกาส ระบบ ระเบียบ จัดลำดับความสำคัญทั้งระยะสั้น ระยะยาว

 

อีกเป้าหมายที่ทุกคนควรทำ ควรมี คือเป้าหมายทางการเงิน ทรัพย์สิน ว่าต้องมีอะไร เมื่อไร ต้องทำอย่างไร จึงได้แนาคตการเงิน ทรัพย์สินตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการกู้เงิน การผ่อนส่งต้องทำในช่วงที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ มิฉะนั้นจะไม่สามารถกู้และผ่อนส่งได้

 

 

การทำทุกอย่างมีหลักยึด เพื่อใช้ตรวจสอบการทำของตนเอง เสมอว่า ที่ทำนั้นสอดคล้องกับแนวทางชีวิตที่ตั้งไว้ หรือไม่ มิฉะนั้นจะหลงไหลไปตามอารมณ์ แทนคุณค่าและเป้าหมาย ที่เวลาผ่านไปแล้วไม่มีอะไรดี มีค่า ก้าวหน้า เพราะขาดหลักยึด

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 June 2015 07:45 Modified: 26 June 2015 07:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ