นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 507
ความเห็น: 0

การตรวจติดตามวิสัยทัศน์

ต้องตรวจติดตามให้ค่าตามวิสัยทัศน์ จริง ๆ มิฉะนั้น จะไม่มีใครทำตาม จึงต้องตรวจติดตาม และให้คุณ ให้โทษ ตามการกระทำตามวิสัยทัศน์ 

 

 

การทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากการคิดทำแผนกลยุทธ์ กำหนดประเด็นเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีการทำจริงตามวิสัยทัศน์

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/38066

 

 

อีกส่วนหนึ่งคือการติดตาม การประเมินตามวิสัยทัศน์ 

 

ซึ่งส่วนใหญ่มักทำแค่เก็บ แค่สร้างผลตามตัวชี้วัด แทนการทำจริง ตรวจจริง ประเมินจริง

 

 

การตรวจประเมินตามวิสัยทัศน์ ก็เช่นเดียวกับการทำงานแบบมีวิสัยทัศน์ คือ มีการใช้วิสัยทัศน์ในการทำงานและตรวจติดตามว่าได้ทำตามวิสัยทัศน์จริงหรือไม่

 

คนแรกที่ต้องตรวจติดตาม คือ คนทำงานในหน้าที่ตน 

 

ขอยกตัวอย่างการปรับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ

"บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

การประเมินก็ต้องตรวจผลตามวิสัยทัศน์นี้ 

ซึ่งการติดตามที่ดี คือการสังเกต กิริยา ท่าทาง มากกว่าสอบถาม เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่กล้าบอก 

 

 

คนถัดไปที่ต้องตรวจคือ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่มีการติดตามสอบถามผู้มารับบริการจริง รวมถึงการรับคำชม คำบ่น คำตำหนิ มากกว่าการสำรวจออกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ความจริง ประเด็นที่ต้องนำไปปรับแก้ 

 

ข้อสำคัญคือการรับฟังเพื่อให้ได้ผลจริง ๆ เพราะการทำงานที่ดีเป็นความต้องการขององค์กร เพื่อสร้างค่าเพิ่มขององค์กรจริง ๆ ไม่ใช่มีแต่คำชม แต่ไม่มีค่าเพิ่มจริง

 

 

อีกกลุ่มคนที่สำคัญในการติดตามประเมิน คือผู้บริหาร ต้องมีการใช้วิสัยทัศน์ติดตามกำกับ การให้ประโยชน์ตอบแทน ความดี ความชอบตามวิสัยทัศน์ 

 

ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการไม่สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ หากการประเมินติดตามไม่ใช้วิสัยทัศน์นำ แบบทำแบบใดก็ให้ผลแบบเดิม ๆ 

 

 

การทำองค์กรให้สำเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตามกลยุทธ์ ต้อง

 

1. ต้องวิคราะห์ทำแผนกลยุทธ์ที่เป็นจริง ในประเด็นที่เป็นจริงได้ ไม่ใช่ทำไปแบบไม่มีการกำหนดความสำคัญจริง ที่ทำให้ไม่เกิดผลจริง เพราะทำแบบเหมามั่ว สักแต่ทำ

 

2. ต้องนำมาใช้จริง คือปรับกระบวนการทำงานตามกรอบ ทิศทางของวิสัยทัศน์ ให้สามารถสร้างค่าได้จริง ๆ โดยเฉพาะหัวหน้า ผู้นำ ผู้บริหาร ต้องทำนำ ทำจริง

 

3. ต้องตรวจติดตามให้ค่าตามวิสัยทัศน์ จริง ๆ มิฉะนั้น จะไม่มีใครทำตาม จึงต้องตรวจติดตาม และให้คุณ ให้โทษ ตามการกระทำตามวิสัยทัศน์ 

 

 

ปัญหาของการทำงานไม่ก้าวตามวิสัยทัศน์ เกิดจาก 

 

ไม่กำหนดประเด็นให้ความสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง 

 

ไม่ปรับการทำงานตามวิสัยทัศน์

 

และไม่ใช้วิสัยทัศน์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนจริง ผลจึงคลาดเคลื่อน

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 08:59 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2558 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ