นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 526
comment: 0

อนาคตกำหนดได้จริง

อนาคตคนที่กำหนดได้ ต้องเป็นอนาคตที่สามารถทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่กำหนดโดยสิ่งอื่น คนอื่น

 

 

อนาคคที่กำหนดได้ คืออนาคตของคน ไม่ใช่สิ่งแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ผู้คนหลากหลายคนที่ไม่มีใครควบคุมได้

 

อนาคตคนที่กำหนดได้ ต้องเป็นอนาคตที่สามารถทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่กำหนดโดยสิ่งอื่น คนอื่น

 

อนาคตที่กำหนดได้ คือ อนาคตการเรียน การศึกษาว่า ต้องการเรียนอย่างไร ให้จบเมื่อไร มีความรู้ ความสามารถอะไร อย่างไร

 

เมื่อกำหนดแล้ว ก็ควบคุมตนเองให้ทำตามที่กำหนดอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ตามกำหนดเพราะไม่ทำอย่างจริงจัง มัวท้อแท้ ท้อถอย แทนความพยายามทำ หาทางทำ เตรียมตัวทำอย่างจริง ๆ ซึ่งไม่ใช่ก็ใกล้เคียง หากทำอย่างจริง ๆ ตั้งใจจริง 

 

 

อนาคตการทำงาน เมื่อเริ่มทำงานก็ต้องเริ่มตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าจะเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เป็นอะไร เมื่อไร ในสายงานที่ตนทำได้ เช่นการกำหนดตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการ หรือแม้แต่ตำแหน่งบริหาร ซึ่งต้องรู้ว่า แต่ละตำแหน่งต้องมีความรู้ ความสามารถ บุคลิก ความสำเร็จด้านใด 

 

ที่สำคัญต้องอย่าทำแบบอยากเป็น แต่ต้องทำให้คนอื่นอยากให้เป็น ต้องสร้างความเจริญให้องค์กร ต้องช่วยเหลือคนในองค์กร ต้องมีภาวะผู้นำ ต้องมีนิสัยและแสดงออกอย่างจริงใจ คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเพราะแสดงแบบอยากได้ ไม่จริงใจ

 

ส่วนอนาคตงานที่กำหนดได้ คือความก้าวหน้าในสายงานของตน ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ โดยต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานแล้วสร้างขึ้นมา ยิ่งทำเร็ว ทำมากก็ได้เร็ว และกำหนดได้ แม้ผิดพลาดบ้างก็ทำใหม่แก้ใหม่ได้

 

 

อนาคตทางการเงิน เป็นอีกด้านที่หลายคนไม่กำหนดไว้ ว่าต้องการมีเท่าไร เมื่อไร ทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ แล้วออกแบบการสร้าง การออม การลงทุน การประกันชีวิต การลดหย่อนภาษี 

 

ซึ่งอนาคตทั้งสาม คือ การเรียน การทำงาน การเงิน สามารถทำและควบคุมได้ด้วยตนเอง 

 

 

อนาคตอื่น ๆ อาจกำหนดได้ยากขี้น เช่น การมีคู่ครอง การมีครอบครัว มีภรรยา สามี มีบุตร เพราะต้องมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง นอกจากตนเอง 

 

แต่ผู้ที่สร้างอนาคตการเรียน การงาน การเงินที่ดี ก็มีโอกาสการสร้างครอบครัวได้ดีขึ้น

 

 

จะเห็นว่า อนาคตการเรียน การงาน การเงิน อยู่ตนกำหนดและสร้างได้ เพียงแต่กำหนดแล้วต้องทำจริง ๆ จึงเป็นจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2558 08:13 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2558 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.222.93
Message:  
Load Editor
   
Cancel or