นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2575
ความเห็น: 3

การพัฒนาคน

คุณธรรมที่ขาดจริยธรรม จึงกลายเป็น คุณนะ(แหละ)ทำ
เคยคิดเสมอว่า คุณธรรมและจริยธรรมต่างกันอย่างไร พอเห็นภาพคำสอน คำขวัญ เป้าหมาย ที่องค์กร กลุ่มคน ตั้งขึ้นมา กับภาคการปฏิบัติ จึงทำให้เห็นว่า สองคำนี้ต่างกันอย่างไร ในช่วงนี้เพิ่งผ่านวันเด็กมาไม่กี่วัน และวันนี้ก็เป็นวันครู ปีนี้เป็นปีแรกที่ มอ. หาดใหญ่ มีการจัดงานวันครู (กับเขาด้วย) เราเห็นคำขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่รัฐบาลให้แก่เด็ก ๆ ทุกปี สังเกตให้ดี ก็มักสะท้อนปัญหาสังคมในยุคนั้น ๆ เรียกว่าเอาปัญหาผู้ใหญ่ไปสอนผ่านเด็ก แล้วไม่เคยได้ผู้ใหญ่จากเด็กที่โตขึ้นมาดังที่คาดหวังสักที เพราะเด็กเองก็สับสนที่ผู้ใหญ่สอน กับที่ผู้ใหญ่ทำ หลายคำสอน คำขวัญ ความคาดหวัง เป็นอุดมคติ ผู้คิดเองก็ปฏิบัติไม่ได้ ที่แย่หนัก ก็คือปฏิบัติคนละอย่างหรือตรงข้ามกับที่กำหนด เคยได้ยิน คำว่า ศีลคือข้อห้าม ธรรม คือข้อปฏิบัติ ดังนั้น คำว่าคุณธรรม น่าจะหมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นคุณ และเมื่อนำเอาคุณธรรมนั้นไปปฏิบัติจึงเรียกว่า เป็นผู้มีจริยธรรม เพราะฉะนั้น ใครที่จะไปกำหนด คุณธรรมต้องระวังให้ดี ต้องกำหนดที่ให้ตัวเองต้องปฏิบัติได้ด้วย อย่าทำเพียงเห็นว่าสวยหรู สูงส่ง อยู่ในอุดมคติ ขาดความพอดีที่เป็นจริง ที่ผู้กำหนดเองยังไม่ปฏิบัติ แล้วใครจะปฏิบัติได้ คงจะทำให้เห็นความแตกต่างของ คุณธรรม และจริยธรรม ได้ดี ดังนั้น คุณธรรมที่ขาดจริยธรรม จึงกลายเป็น คุณนะ(แหละ)ทำ  และทำให้เข้าใจว่า คุณธรรม คือคำสอน ไม่ต้องทำก็ได้ เพราะคนสอนยังไม่ทำเลย จึงต้องระวังในการสอนคุณธรรมว่าเป็นแค่วิธีการ หรือต้องการการปฏิบัติจริง หรือจะเป็น คุณนะ(แหละ)ทำ
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 มกราคม 2551 16:31 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆค่ะ

ธรรม น. คุณความดี

จริยธรรม น. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

คุณธรรม น. สภาพคุณงามความดี

อาจเป็นได้ที่ จริยธรรมเป็นซับเซ็ตของคุณธรรม เพราะความคิดดีต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรม ที่เป็นนามธรรม รู้สึกได้ แต่ดูจะจับต้องได้ยากหรือเปล่าครับ  

"คุณธรรมที่ขาดจริยธรรม จึงกลายเป็น คุณนะ(แหละ)ทำ" เป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าสนใจค่ะ

แนวคิดที่ยึดหลักคุณธรรมหรือคุณงานความดี(virtue)เป็นแนวคิดหนึ่งในสามแนวคิดในการพัฒนาแนวคิดทางจริยศาสตร์และจริยธรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่แท้จริง ภายใต้ความสุขที่แต่ละคนต้องการ

อริสโตเติ้ลเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดนี้ ที่เรียกว่า practical wisdom  โดยเน้นการใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลอย่างดีเลิศและการเลือกประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอย่างดีเลิศ 

คุณธรรมสามประการที่อริสโตเดิ้ลกล่าวคือ1. การรู้จักควบคุมตน, การข่มใจ,การรู้จักพอ,  2. ความกล้าหาญเป็นการเลือกตัดสินใจด้วยเหตุผลแม้จะตระหนักถึงอันตรายที่อยู่ข้างหน้า(ไม่ใช่ความบ้าบิ่นที่ขาดการไตร่ตรองด้วยปัญญา) 3. ความยุติธรรม นั่นคือมนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกันเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคงเป็นทฤษฎีที่เคยเรียนรู้กันมานานแสนนาน

แล้วการปฏิบัติล่ะ ??? สอดคล้องกับทฤษฏีหรือไม่

ขอตั้งสมมติฐาน 2 ประการ จากการที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับทฤษฎี ประการแรก ไม่รู้ทฤษฎีมาก่อนว่าคุณธรรมคืออะไร หรือสิ่งที่บอกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจะต้องเป็นอย่างไร ประการทีสอง คือ รู้แต่ไม่ทำ(ตั้งใจที่จะไม่ทำ)

ทั้งนี้ประการที่สองนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ