นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 993
ความเห็น: 0

การสร้างค่าของความรู้

การเรียนรู้เป็น คือ ต้องรู้ว่าต้องรู้อะไรเพื่อนำไปใช้งานสร้างค่า สร้างประโยชน์ได้จริง 

 

 

ความรู้คือสิ่งที่นำไปใช้ทำงาน สร้างรายได้ ผลตอบแทน เพื่อการดำรงชีวิต 

การมีชีวิตที่ดี นอกจากการทำงานให้มีรายได้ ยังต้องรู้จักการใช้ชีวิตที่ดี ซึ่งต้องมีความรู้

 

การเรียน เป็นกระบวนการทำให้มีความรู้ ที่มักต้องมีการลงทุน ลงแรง ลงเวลา ในการเรียน

ซึ่งจะแพงถูก มีค่าใช้จ่ายสูงเพียงใด ขึ้นอยู่กับที่เรียนและระดับหลักสูตรการศึกษา บางคนไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ หรือเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

บางคนลงทุนเรียนถึงระดับปริญญาเอก 

นั่นคือ ค่าของการเรียน ที่เป็นค่าที่ต้องจ่าย เป็นการลงทุน ยังไม่ได้สร้างค่า

 

การจะสร้างค่าได้ต้องนำความรู้มาทำงาน มาเป็นความสามารถ มาใช้ให้เกิดค่า

ซึ่งสร้างค่าจากความรู้ ไม่ได้อยู่กับ ระดับความรู้ สถาบันการศึกษา ที่เรียน

 

คนประสบความสำเร็จในการสร้างค่างาน เป็นคนใช้ความรู้เป็น และส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาระดับสูง ๆ สถาบันการศึกษาดี ๆ มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น 

 

มหาเศรษฐีของโลก ของประเทศ ไม่ได้จบปริญญาเอก

แต่เป็นคนที่เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงาน กระบวนการสร้างงาน ที่เกิดจากการทำจริงแล้วเรียนรู้ไป คิด พัฒนา ปรับแก้ ปรับปรุงให้ดีมึค่า

 

ที่สำคัญคือ ความสามารถในการจัดการคนให้ทำงานให้ ทำงานแทน 

 

ในทางตรงข้าม คนที่เรียนสูง มีผลการเรียนดี ได้รับเกียรตินิยม จำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ในการทำงาน 

 

แสดงว่า ค่าของความรู้อยู่ที่การจัดการการใช้งาน ไม่ได้อยู่ที่เรียนเก่ง เรียนสูง เรียนจากแหล่ง สถาบันการศึกษาที่ดี มีชื่อเสียง แต่อยู่ที่เรียนรู้เป็น

 

การเรียนรู้เป็น หมายถึง การเรียนรู้ที่รู้ว่า ได้ความรู้อะไร ไม่ไช่เรียนแค่เรียนไปเรื่อย จนสำเร็จตามหลักสูตร

 

ส่วนสำคัญของการเรียนรู้เป็น คือ ต้องรู้ว่าต้องรู้อะไรเพื่อนำไปใช้งานสร้างค่า สร้างประโยชน์ได้จริง ที่ส่วนมากไม่ต้องมีความรู้เอง แต่สามารถใช้คนที่มีความรู้ ความสามารถนั้นมาสร้างค่า สร้างประโยชน์ ซึ่งคือความรู้ในการจัดการจริง ไม่ใช่วิชาการจัดการ

 

ที่สำคัญที่สุดของการจัดการการใช้ความรู้สร้างค่างาน เป็นความรู้ ทักษะของแต่ละคน ที่ต้องฝึกเอง เรียนเอง ทำเอง ที่สอนไม่ได้ ลอกเลียนแบบไม่ได้ เช่นเดียวกับการสอนคนให้ทำอาหารให้อร่อยไม่ได้ ต้องเรียนรู้เอง ฝึกเอง ทำเอง รู้เอง

 

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการใช้ความรู้ให้มีค่า ต้องเรียนให้เป็น ต้องเรียนเอง คิดเอง จนมีทักษะในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ ต้องทำเอง 

 

ที่สำคัญ การเกิดทักษะการใช้ความรู้ การตัดสินใจ ต้องตั้งใจเรียนรู้ เรียนจริง เรียนเป็น เรียนที่ให้นำมาใช้งานได้ ไม่หนีการเรียน หรือแค่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเท่านั้น 

 

การเรียนแล้วไม่นำมาใช้งานจริง คือปัญหาของการเรียนรู้แล้วไม่เกิดค่า นอกจากค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2558 08:07 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2558 08:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ