นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1507
ความเห็น: 0

ทางสู่ความเก่ง ความสำเร็จ

การทำให้ประสบความสำเร็จ เบื้องต้น ต้องเรียนให้สำเร็จ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปทำงานให้สำเร็จ ด้วยการคิดที่ดี ต่องาน ชีวิต และสังคม

 

ความเก่งคือการมีความรู้ ความสามารถ ที่ทำให้เกิดค่าที่ดี จนเกิดความสำเร็จ ทั้งเรียน ทำงาน และชีวิต

 

ความสำเร็จของการเรียน คือมีความรู้ ความสามารถ ตามที่เรียน ที่นำไปใช้งาน ทำงานได้ดี

ผลการเรียนเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นว่า ตั้งใจเรียน มีความสามารถในการเรียน แต่ผลการเรียนที่แท้จริงต้องสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดค่า น่าเชื่อถือ เป็นผลดีต่อตนเองและคนอื่น 

 

ความสำเร็จการทำงาน คือการใช้ความรู้ความสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามหน้าที่ เป็นเบื้องต้น 

ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากทำงานให้ได้ตามหน้าที่ ต้องสามารถพัฒนาความสามารถตนเพิ่มให้ทันสมัย ให้ดีขึ้น ให้สร้างค่าได้มากขึ้น

ต้องทำงานให้ได้รับความเชื่อมือ เชื่อถือ ยอมรับทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้รับบริการและคนอื่น ๆ 

ต้องพัฒนางาน สร้างผลงานให้มีค่าเพิ่มค่ามากขึ้น 

การสร้างค่างาน เพิ่มค่างานที่ดี มีค่ามากขึ้น ต้องจัดระบบงานให้คนอื่นสามารถเพิ่มค่า เพิ่มประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการให้เก่งขึ้น ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง สามารถงานได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเก่งจากหนึ่งคน สองมือ เป็นหลายคน หลายมือ ที่ทำให้เพิ่มค่าได้มากขึ้น

 

ความสำเร็จในชีวิต นอกจากการเพิ่มค่าการทำงาน ยังต้องสานการทำดี มีเมตตา ช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ดี มีความสุข

ต้องไม่เห็นแก่ตัว โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถน้อยกว่า ต้องช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้น หรือทำงานเผื่อ ทำงานแทน จนทำให้งานเดินหน้า สำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะหากรอให้เขาทำ งานย่อมเสร็จช้า มีปัญหา และการให้ความช่วยเหลือคือการแสดงความเก่ง ความสามารถของเราให้เขาซาบซึ้งในตัวเรา เรียกว่าได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน ได้ทั้งความสุข

 

ความสำเร็จในชีวิต ต้องทำชีวิตให้พอดี ทั้งหน้าที่การงาน ทางสังคม ครอบครัวและส่วนตน

 

จะเห็นว่า สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ ความรู้ ที่นำไปสู่ความสามารถ ที่นำไปใช้งาน การใช้ชีวิตให้ได้ดี และพอดี

 

ซึ่งเป็นความรู้ ความสามารถ ที่เรียนให้ดีให้ใช้งานได้จริง และเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะทุกอย่างก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่สำคัญต่อความสำเร็จของชีวิต คือต้องรู้ดี รู้ชั่ว เพื่อให้ทำแต่ดี และไม่ทำชั่ว

 

การทำให้ประสบความสำเร็จ เบื้องต้น ต้องเรียนให้สำเร็จ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปทำงานให้สำเร็จ ด้วยการคิดที่ดี ต่องาน ชีวิต และสังคม

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 ธันวาคม 2557 09:29 แก้ไข: 28 ธันวาคม 2557 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ