นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 665
ความเห็น: 0

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่งานประจำ ทำให้แผนไม่นิ่ง

เมื่อมีการทำกิจกรรม โครงการ งานเข้าขอนุมัติก็เก็บเป็นข้อมูลว่าอยู่ด้านใด ข้อใดของแผน รวมทั้งการรายงานสรุปผล แล้วนำมาสรุปเป็นรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปีได้ทันที

 

แผนกลยุทธ์คือแผนการทำงานสู่เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งต้องทำแผนปฏิบัติงานประจำปีในแต่ละด้านว่ามีกิจกรรม โครงการ งานที่ต้องทำบ้าง และต้องมีการติดตามทั้งกิจกรรมทั้งแผนและผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ว่าได้ทำตามแผนหรือไม่ จำนวนสัดส่วนเท่าไร

 

ปัญหาการทำแผนกลยุทธ์ คือการทำแผน มีการถ่ายทอดแผน แล้ว ไม่มีการถ่ายทอดงานสู่งานประจำ ที่ทำให้งานไม่เคลื่อนตามแผนกลยุทธ์

คือแค่รับทราบแผนแล้วทำงานเหมือนเดิม

การติดตามผลต้องมีกิจกรรมภาระเพิ่ม หากไม่ถ่ายทอดสู่งานประจำ จะทำให้วางแผนแล้วนิ่ง หรือว่าแผนเสร็จแล้วนำแผนไปวางไว้ 

 

การถ่ายทอดงานตามแผนกลยุทธ์ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการนำแผนประจำปีไปกระจายตามงานที่เป็นภารกิจตามแผนกลยุทธ์ เช่น งานการเรียนการสอนอยู่งานทะเบียน งานพัฒนานักศึกษาอยู่ที่งานด้านกิจการนักศึกษา งานวิจัยอยู่ที่งานวิจัย และทุก ๆ งานกระจายไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

ซึ่งในแผนประจำปีจะมีกลยุทธ์เป็นข้อ ๆ ดังนั้น เมื่อมีการทำกิจกรรม โครงการ งานเข้าขอนุมัติก็เก็บเป็นข้อมูลว่าอยู่ด้านใด ข้อใดของแผน รวมทั้งการรายงานสรุปผล แล้วนำมาสรุปเป็นรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปีได้ทันที

 

ยิ่งหากมีระบบเก็บเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา 

 

จะเห็นว่า การถ่ายทอดงานแผนสู่งานประจำจะไม่เป็นภาระงานเพิ่ม ยังช่วยจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง หากต้องมีการปรับแผน ปรับกิจกรรมก็สามารถทำได้ทันที

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กันยายน 2557 17:16 แก้ไข: 07 กันยายน 2557 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน, Ico24 นักเรียนห้องสันติศึกษา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ