นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1046
ความเห็น: 0

6 สิ่งที่ต้องทำในการตรวจเอกสารการทำวิจัย 1. สิ่งที่ต้องได้

การอ่านบทความแต่ละเรื่องต้องให้ได้เนื้อหาสาระ 6 ด้าน

 

จากประสบการณ์การตรวจงานวิจัย ทั้งวิทยานิพนธ์ การประเมินโครงการ บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย

พบว่า การตรวจเอกสารยังได้ประเด็นเนื้อหาไม่ครบถ้วน ที่ส่งผลต่อการวิจัย

ตั้งแต่การเสนอโครงการ การทำโครงการ การเขียนรายงานและบทความ และการนำเสนอเผยแพร่ผลงาน

ที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์ให้มีคุ้มค่าในการทำวิจัย

 

 

เพื่อเป็นความรู้แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ทำวิจัยทั้งวิจัยวิชาการและวิจัยสถาบัน

จึงขอบันทึกประสบการณ์ว่า การอ่านบทความวิจัยที่เรียกว่า การตรวจเอกสารให้ได้ประโยชน์ในการทำวิจัยและสร้างค่างานวิจัย รวมถึงการพัฒนาความสามารถการทำวิจัย

 

การอ่านบทความแต่ละเรื่องต้องให้ได้เนื้อหาสาระ 6 ด้านต่อไปนี้

 

 

1. ทำให้ได้เนื้อหา ความรู้ในเรื่องที่จะทำ 

 

คือต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะทำวิจัยอย่างดี นั่นแสดงว่าต้องอ่าน ต้องศึกษาหลายเรื่อง และอาจรวมถึงหนังสือทฤษฎีและปฏิบัติใช้งาน เพื่อให้เรื่องที่ทำวิจัยเกิดค่า เป็นประโยชน์เต็มที่

ซึ่งหากเป็นผู้เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนหนึ่งคือวิชาเรียนตามหลักสูตรและหนังสือ ตำราที่เกี่ยวข้องต้องศึกษา 

 

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงความรู้ในเรื่องที่ศึกษาและพัฒนาความรู้ของผู้ทำวิจัย ปัญหาคือมักค้นคว้าศึกษาไม่รู้จริง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ได้ผลงานไม่ดี มีค่าไม่พอ 

 

2. ทำให้มีความทันสมัย เรื่องใหม่ ๆ ล่าสุด 

 

การตรวจสอบว่าทันสมัยคือต้องอ่านเรื่องต่าง ๆ ที่จะศึกษาที่ออกมาล่าสุดและก่อนหน้าเล็กน้อย

และต้องรู้เรื่องที่ทำการวิจัยนั้นมีวารสารอะไรบ้างที่เป็นเวทีการเผยแพร่วิชาการด้านนั้น ๆ ซึ่งต้องติดตามให้ทันเสมอ 

 

ส่วนนี้มีส่วนช่วยการพัฒนาความเป็นนักวิชาการ คือ รู้แหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ ไม่ใช่อ่านมั่วไปเรื่อย

ซึ่งอ่านมาก ๆ ก็ดี แต่จะทำให้ใช้เวลามาก

สิ่งที่ควรรู้คือจังหวะเวลาที่วารสารนั้น ๆ ออกเผยแพร่ เพื่อให้รู้จังหวะเวลาการติดตาม เพื่อความครบถ้วนและบริหารเวลาติดตามได้ดี

 

 

 

3. ทำให้ได้วิธีการศึกษาทดลอง การเก็บตัวอย่าง วิธีการทดสอบ วิธีการทดลอง วิธีการวิเคราะห์ 

 

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำไปใช้ออกแบบวิธีการศึกษา วิธีการทดสอบ ทดลองที่เป็นมาตรฐาน

ดังนั้น ต้องศึกษาว่า การทดสอบทดลองมีกี่แบบ อะไรบ้าง อะไรที่เหมาะสมกับการที่ใช้มากที่สุด 

 

เพราะการใช้วิธีการไม่ถูก ผลย่อมใช้ไม่ได้ เช่น

การทดลองที่ใช้กับสภาพอากาศหนาว ย่อมใช้ไม่ได้กับสภาพอากาศร้อน

เรื่องที่ใช้ได้ดีกับคนยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ อาจใช้ไม่ได้เหมาะกับคนไทย

จึงต้องเลือกและวิเคราะห์ให้ดีให้เหมาะสม เพราะถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมก็ใช้งานได้ไม่ดี ไม่มีค่ากับเวลาและการลงทุน

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 July 2014 15:55 Modified: 03 July 2014 16:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ