นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 682
ความเห็น: 0

คำ กับ ความหมาย ต้องเข้าใจจึงใช้สร้างค่า

การเข้าใจความหมายของคำ คือทำให้เปลี่ยนจากรู้เป็นการทำ แล้วนำไปสร้างค่าให้เป็นความเก่ง

ปัจจุบันมีความรู้มากมาย จนเรียนกันไม่ทัน ใช้กันไม่ถูก บางอย่างยังไม่ทันได้เรียนได้ใช้ก็ผ่านไปแล้ว

 

คำ เป็นสิ่งที่นำมาสื่อสารกัน นำมาสร้างให้เกิดสาระ หรือบางคนก็เอามาสร้างปัญหาที่เรียกว่า ภาษาวิบัติ ส่วนใหญ่วิบัติที่คนคิดที่คิดไปเองไม่ใช่คนพูด

 

อย่างไรก็ตาม การใช้คำให้เกิดค่า มีความหมายต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำนั้น ๆ ให้ดี

 

เมื่อสัปดาห์ก่อน มีคำถามว่า ความสามารถ กับ ความเก่ง ต่างกันอย่างไร

 

ทั้งสองคำเป็นคำที่คุ้นเคย ได้ยินบ่อย แต่หากจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เกิดคุณค่า ก็ควรเข้าใจในความหมายให้ชัดเจน เพราะเป็นคำที่สำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันจนอาจแยกไม่ได้ว่าต่างกันอย่างไร

 

 

ความสามารถ หมายถึง การทำสิ่งต่าง ๆ ได้ 

 

เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ คือ กระบวนการหาความรู้ นำมาฝึกใช้จนใช้งานได้ ซึ่งไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องใช้งานได้จริง จึงเรียกว่ามีความสามารถ

ยกตัวอย่าง การว่ายน้ำที่หากแค่อธิบายการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ ได้ แต่ลงนำแล้วว่ายน้ำจริงไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า รู้แต่ไม่มีความสามารถ

 

ส่วนความเก่ง หมายถึง การใช้ความสามารถได้ดี ได้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ซึ่งต้องมีความสามารถทั้งลึก ที้งกว้าง ทั้งหลากหลาย 

 

อย่างว่ายน้ำเก่ง แสดงว่า ว่ายได้เร็ว ว่ายทน ว่ายได้หลายท่า คือเก่งแบบลึกและกว้าง

 

ความเก่งในการแก้ปัญหาและเก่งพัฒนา ต้องมีความสามารถที่หลากหลายที่สามารถใช้แก้ปัญหาและพัฒนาให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์

 

จะเห็นว่า ความเก่งเป็นส่วนต่อของความสามารถ เพราะไม่มีความสามารถก็เก่งไม่ได้

นอกจากนี้ ความเก่งจะเกิดได้ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทำได้ดี ทำได้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

 

การเข้าใจความหมายของคำ คือทำให้เปลี่ยนจากรู้เป็นการทำ แล้วนำไปสร้างค่าให้เป็นความเก่ง

 

หลายคนเก่งแค่รู้ เก่งแต่พูด แต่นำไปสร้างค่า สร้างประโยชน์จริงไม่ได้ 

 

บางคนเก่งที่เก่งแต่สร้างปัญหา ถามหาแต่ความช่วยเหลือ ที่เก่งแบบช่วยตนเองไม่ได้ แบบนี้เรียกว่าเก่งแบบไม่มีความสามารถ

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 June 2014 08:54 Modified: 27 June 2014 10:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ