นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 762
ความเห็น: 0

ธรรมนูญความดีที่ทำให้มีสิ่งดี ๆ

การรู้ธรรมนูญความดี จึงมีผลดีต่อการเตรียมตัว ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบที่ดี เพราะทำให้รู้ว่า ความดีคืออะไรบ้าง และต้องประพฤติ ปฏิบัติอย่างไร

 

ได้อ่านพบการเชิดชูเกียรติคนดีของบริษัทเอกชน โดยกำหนดธรรมนูญความดี 6 ข้อ

1. ประพฤติดี มีศีลธรรม

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย ตรงต่อเวลา

4. เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

5. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. รักครอบครัว รักองค์กร รักประเทศชาติ

 

จากธรรมนูญทั้ง 6 ข้อ ทุกข้อเป็นส่วนหนึ่งของข้อ 1 คือ ประพฤติดี มีศีลธรรม ที่ทุกข้อคือการประพฤติดี รวมการมีศีลธรรม

 

การมีศีลธรรม แค่มีศีล 5 ที่ไม่เบียดเบียนทำร้ายใคร ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็เป็นความดี คนดีเบื้องต้น

 

ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก แค่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ให้ดี ให้เต็มที่ แต่หากไม่ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ก็ส่งผลเสียต่อตนอย่างร้ายแรง

เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่ทำหน้าที่การเรียน การศึกษาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผลคือทำให้ตนไม่มีความรู้ ความสามารถ ไม่มีค่าในการทำงาน ทำหน้าที่ เรียกว่า โกงตัวเอง โกงการทำงาน ไม่เพียงเป็นคนไม่ดี ยังไม่ได้ดีอีกด้วย

 

ถึงแม้มีความซื่อสัตย์ แต่ไม่มีวินัยในการอยู่ร่วมกับคนอื่น อยู่ในสังคม ไมตรงต่อเวลา ก็เป็นการแสดงถึงมีความประพฤติไม่ดี เช่นกัน

 

ธรรมนูญทั้งสามข้อแรก เป็นธรรมนูญในกรอบความประพฤติของตนเอง 

 

การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขร่วมกัน ต้องมีธรรมนูญสามข้อหลังด้วย ซึ่งมีข้อ 4 เป็นหลัก 

 

อย่างการคัดเลือกของบริษัทเอกชน ระบุว่า การเป็นคนดีไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ ค่าตอบแทน สูง ได้โบนัสมาก ๆ แต่ต้องเสียสละ มีจิตสำนึกทีดีในการอยู่ร่วมกันด้วย ที่ต้องพอดีกับตนแบบพอเพียง คือรู้จักรับ รู้จักให้ ให้พอดี จึงมีความสุข 

 

รวมถึงความรัก หากไม่มีกรอบข้อ 4 5 ก็อาจเกิดผลเสีย เพราะผู้มีความรักส่วนมาก มักเห็นแก่ตัว ทั้งหวง ทั้งห่วง จนทำร้าย ทำลาย สร้างปัญหาให้คนอื่น จึงต้องรักอย่างมีการเสียสละ มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และรักให้พอดี ให้ความรักเป็นสิ่งที่ดี ไม่รักให้เกิดผลร้าย เกิดความเสียหาย

 

ธรรมนูญความดีทั้ง 6 ข้อ ใครมีย่อมเกิดผลดีต่อตนเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ทำหน้าที่ตนให้เต็มที่ ทำให้ตนมีคุณค่า เพราะทำให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน การดำรงชีวิตที่ดี

 

การมีธรรมนูญความดี ไม่ใช่อยู่การยกย่องของใคร เพราะมันยกย่องในตัวเอง ที่ทำให้มีเกียรติ มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข 

 

การรู้ธรรมนูญความดี จึงมีผลดีต่อการเตรียมตัว ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบที่ดี เพราะทำให้รู้ว่า ความดีคืออะไรบ้าง และต้องประพฤติ ปฏิบัติอย่างไร

 

ใครอยากเป็นคนดี มีความสุข ลองปฏิบัติดู เริ่มด้วยการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

 


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2557 10:11 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2557 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ