นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1219
ความเห็น: 0

ทบไม่มีทวน 2. ผลต่อการทำงาน

ที่ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรม แต่ต้องเพิ่มศักยภาพคน เพิ่มมูลค่างาน

การทบ คือการเพิ่มของสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ

การทวน คือการตรวจทานสิ่งที่ทำแล้วว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด

 

การทำงานแบบทบไม่มีทวน มีผลต่อการทำงาน 2 แบบ


แบบไม่มีการจัดการ ทำให้มีงานทบ เพิ่มมากจนทำงานไม่ทัน ผลงานไม่ดี เป็นการทำงานแบบไม่ใส่ใจ ไม่ตั้งใจ ทำงานแบบเป็นภาระ เบื่อหน่าย

เป็นการทำงานเป็นกิจกรรม คือทำให้เสร็จเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่มีการวางแผน จัดระบบงาน จึงไม่มีการพัฒนางาน เพราะไม่มีการทบทวนจึงไม่รู้ทิศทาง ความก้าวหน้า การพัฒนา คิดเพียงว่าทำงานมานานต้องมีความก้าวหน้า

 

จะให้ดี ต้องมีการศึกษาระบบ งานในหน้าที่ตน หน่วยงาน องค์กร และแผนการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนา ปรับตัวให้ทัน

 

อย่างองค์กรปรับใช้เทคโนโลยีออนไลน์ หลายคนยังเรียกใช้กระดาษ เรียกใช้คนแทนการเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ทำให้เป็นปัญหาต่อหน่วยงาน เพราะขาดการทบทวนตนเอง

 

 

การทบอีกแบบ คือ การทบเพราะมีภารกิจมากเกินจนไม่มีเวลาทบทวนผลของภารกิจ

เช่น อาจารย์ที่มีงานวิจัยมาก จนต้องจดจ่อกับงานวิจัยจนไม่มีเวลาดูแลนักศึกษา ผู้เรียน งานพัฒนาองค์กร ทำให้เกิดปัญหาต่อการผลิตบัณฑิตที่ต้องการคำชี้แนะ พัฒนา ไม่ใช่แค่เรียน สอบ จบไป

 

การทำวิจัยก็ทำแบบ ทำวิจัย เสนอโครงการ ขอทุน ทำวิจัย ตีพิมพ์ โดยไม่มีการทบทวนว่าผลการวิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร อย่างไรบ้าง ทำให้การวิจัยได้ผลไม่คุ้มค่า เพราะมีแต่ใช้เงินทำวิจัยแต่ไม่สร้างผลตอบแทน

 

ที่สำคัญคือเป็นต้นแบบสำหรับนักศึกษาที่ทำให้คิดว่า การทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ไม่ใช่การใช้งานพัฒนางาน พัฒนาประเทศ

 

เมื่อทำไปนาน ๆ ก็มีการทบของผลงานวิจัย มีจำนวนเพิ่ม แต่ใช้งานจริงไม่ได้ หรือไม่มีโอกาสถูกใช้งาน มีการทบของภาระงบประมาณการทำวิจัย

 

ดังนั้น การทำงาน ทำภารกิจ ต้องมีการทบทวนเพื่อปรับบทบาทให้พอดี มีค่า ไม่ใช่ภาระเพิ่มจากการทบไม่มีทวน

 

จะให้ดีต้องมีเป้าหมาย เชิงเพิ่มค่า เพื่อการทำงานให้มีค่า ไม่ใช่แค่ทำ

 

การจัดการเรียนการสอน ต้องพัฒนาคน

 

การทำวิจัยต้องพัฒนางาน เพิ่มค่างาน

 

ต้นแบบคือ การพัฒนางานของภาคธุรกิจ ของต่างชาติที่มีการสร้างทฤษฎี นวัตกรรม ปรับคุณค่างาน 

 

ที่ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรม แต่ต้องเพิ่มศักยภาพคน เพิ่มมูลค่างาน 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 March 2014 15:39 Modified: 09 March 2014 15:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zenki, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.167.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ