นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 899
ความเห็น: 0

ให้ค่าการพัฒนาบุคลากรเอง

น่าจะเปลี่ยนตัวชี้วัด จากสัดส่วนบุคลากรเข้าอบรม พัฒนา มาเป็น ผลงานการพัฒนางานของบุคลากร ซึ่งจะได้ประโยชน์จริงของการพัฒนาบุคลากร

 

การพัฒนาบุคลากร เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงาน/ องค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานบริการของรัฐ ที่มีตัวชี้วัด สัดส่วนหรือ % ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม

 

ความจริง การพัฒนาบุคลากรควรเป็นหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถตน ให้มีความรู้ ความสามารถที่ดีขึ้น ทันสมัย ทันเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มค่า ประสิทธิภาพการทำงาน ไม่มีปัญหากับการทำงานกับระบบงานและเทคโนโลยี 

 

และตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรที่ดี ที่มีประโยชน์จริง ต้องดูที่การพัฒนางาน

เห็นหลายคน หลายหน่วยงาน หลายโครงการ ที่เข้า จัดอบรมหลักสูตรตามกิจกรรมที่หน่วยงานจัด

บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูงมาก มีการไปดูงานถึงต่างประเทศ


แต่จบหลักสูตรก็ยังทำงานเหมือนเดิม

 

หลายคนเห็นประวัติการเข้าอบรมมากมายหลายหลักสูตร แต่ไม่เห็นพฤติกรรมการทำงาน การพัฒนางานตามประวัติ ประสบการณ์การเข้าอบรม

แสดงว่า การพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุเป้าหมาย จนมีคนทักคนที่ไปอบรมบ่อย ๆ ว่า แสดงว่านิสัยไม่ดีจึงต้องถูกอบรมบ่อย 

 

ในทำนองเดียวกัน ก็มีคนจำนวนมากที่สามารถพัฒนาด้วยตนเองได้

มีบุคลิกการทำงานที่ดี มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดเวลา

มีความก้าวหน้า ก้าวทันระบบงานและเทคโนโลยี

โดยไม่ต้องเข้าหลักสูตรอบรมใด ๆ เพียงแต่ไม่มีข้อมูลว่าได้เข้ากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดที่กำหนด

 

การแสดงงานที่พัฒนาด้วยตนเอง ทั้งในรูปเดี่ยวและกลุ่ม จึงสมควรนำมาให้ค่ามากก่วาและดีกว่าการเข้าอบรมแล้วไม่มีการนำไปใช้ในการทำงาน เพราะหน่วยงานไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจัด หรือส่งไปเข้าหลักสูตร 

 

การให้ค่ากับการพัฒนาเอง จะเป็นการท้าทายความสามารถของคนตามความอยาก ตามที่แต่ละคนต้องการ และตรงกับเนื้องานมากกว่า ยิ่งการทำเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน

เช่น สำนักเลขานุการคณะกับภาควิชาและหน่วยงาน ที่นอกจากสร้างค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีข้อมูลระบบเชื่อมโยงกันทั้งระบบงานและคนที่ใช้งานได้จริง 

 

หลายหน่วยที่ให้ความสำคัญการพัฒนาเอง ยังมีการสนับสนุนให้เวลา งบประมาณ เป็นโครงการพัฒนางาน หรือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

สิ่งที่ต้องตกลงที่ชัดเจน คือต้องมีการแสดงถึงผลงานหรือการพัฒนางานดังกล่าว ไม่ใช่เขียนลอย ๆ การแสดงเป็นผลงาน ยังสามารถใช้พัฒนาตำแหน่งงานได้ด้วย

 

อยากเห็นการให้ค่าการพัฒนาเองเป็นผลการพัฒนาบุคลากร มากกว่าการเข้าอบรม กิจกรรมการพัฒนางาน และ

อยากเห็นการพัฒนางานต่อเนื่องจากการอบรมพัฒนาบุคลากร ไม่ใช่แค่มีประวัติการอบรม การพัฒนา 

 

น่าจะเปลี่ยนตัวชี้วัด จากสัดส่วนบุคลากรเข้าอบรม พัฒนา มาเป็น ผลงานการพัฒนางานของบุคลากร ซึ่งจะได้ประโยชน์จริงของการพัฒนาบุคลากร

คือ การพัฒนางาน ไม่ใช่เสียเวลา ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากร น่าจะสร้างความเจริญ พัฒนาที่แท้จริง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มีนาคม 2557 12:57 แก้ไข: 03 มีนาคม 2557 22:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ