นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 846
ความเห็น: 0

การสอบคือการประเมินการเรียนรู้พัฒนาคน ไม่ใช่แค่รู้

 การสอบจึงไม่ใช่แค่สอบผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หรือผ่านในระดับใด แต่ต้องทำให้รู้ว่า รู้ และยังไม่รู้อะไร ต้องไปทำให้รู้มากขึ้น ทำให้ตนเป็นผู้รู้จริง จึงเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ใช่เรียนเสร็จ

 

การสอบในการเรียน ส่วนใหญ่มักใช้และเข้าใจว่า เป็นการตรวจสอบความรู้ จึงทำให้การเรียนไม่ได้ผล 

เพราะมุ่งเพียงการสอบให้ผ่าน สอบให้ได้ สอบเสร็จเลิกลา ลืมกันไป

 

 

ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจ เอาใจใส่การเรียน ดูหนังสือ เตรียมสอบเฉพาะช่วงสอบ

 

 

 

ความจริง การเรียนเป็นกระบวนการพัฒนาคน เตรียมคนเพื่อทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการ ความสามารถของผู้เรียน ตามความต้องการของงาน ของการพัฒนาประเทศ

 

 

ดังนั้น การเรียนจึงไม่ใช่แค่การสอบได้ แต่หมายถึงต้องมีความรู้ ความสามารถใช้ความรู้ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ได้

 

 

ผู้เรียนต้องตระหนักถึงผลการสอบให้มากกว่าการสอบผ่าน หรือไม่ผ่าน

 

แต่ต้องตรวจสอบตนเองให้รู้ความสามารถของตนเอง

1. มีความรู้มากน้อยเพียงใดในข้อสอบที่ทำ ซึ่งเป็นการสุ่มมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

2. ที่รู้นั้น สามารถและมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะนำไปทำงานได้ดี ทำได้อย่างมั่นใจ 

3. มีข้อสอบส่วนไหนที่ยังไม่รู้ และต้องทำอย่างไรจึงจะมีความรู้

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ต้องไปทำให้มีความรู้ อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่อง วิชาที่สูงขึ้น

ดังนั้น ในการสอบ แม้รู้ว่า ทำข้อสอบส่วนหนึ่งไม่ได้ ต้องดู และจำว่ามีอะไรบ้างที่ยังไม่รู้เพื่อนำไปทำให้รู้

 

จงจำไว้ ในการคัดเลือกคนเจ้าทำงานทุกที่ ทุกตำแหน่ง ไม่ได้ดูที่คะแนนว่าได้มาเท่าไร ได้เกียรตินิยมหรือไม่

 

แต่ดูที่มีความรู้จริง และความสามารถใช้ความรู้กับงานในหน้าที่มากน้อยเพียงใด มีทัศนคติ ความคิด ความอ่านในการทำงาน การอยู่ในสังคมอย่างไร

 

ดังนั้น ผลการสอบ ใบปริญญาจึงเป็นแค่การแสดงแค่วุฒิการศึกษาให้สมัครงานได้เท่านั้น

 

4. เมื่อสอบแล้ว ต้องนำผลมาประเมินตนเองว่า ทำไมจึงมีความรู้แค่นี้ อะไรที่ยังไม่รู้ต้องไปหาเพิ่ม อะไรที่ทำให้ผลการเรียนไม่ได้ผล ทำข้อสอบไม่ได้ จะต้องแก้ไข ปรับปรุงการเรียนอย่างไร ตั้งแต่กระบวนการเรียน ความตั้งใจ ความใส่ใจ การจัดการเวลาเรียน การเตรียมตัวสอบ

 

 

การมีความรู้จริง ความรู้ที่ดี นำไปสู่การหางานทำได้ ยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน การดำรงชีวิต หากสามารถเรียนรู้ให้มีความรู้จริง ทำงานได้ดี ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบที่ดี คะแนนดี แต่หากใช้ความรู้ทำงานไม่ได้ ก็มีค่าน้อยกว่ามีความรู้จริง ใช้ความรู้ได้จริง

 

ลองคิด ลองถามตัวเองก็ได้ ว่าจะเลือกใครเจ้าทำงาน ระหว่างคนมีคะแนนผลการเรียนดี กับคนรู้จริง มีความสามารถจริง

 

ดังนั้น การสอบจึงไม่ใช่แค่สอบผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หรือผ่านในระดับใด แต่ต้องทำให้รู้ว่า รู้ และยังไม่รู้อะไร ต้องไปทำให้รู้มากขึ้น ทำให้ตนเป็นผู้รู้จริง จึงเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ใช่เรียนเสร็จ 

 

การรู้ว่ายังไม่รู้อะไร ทำอย่างจึงทำให้รู้ สามารถเรียนรู้เองได้ ใช้ความรู้ได้อย่างมั่นใจ คือผู้พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ

จงใช้การสอบตรวจสอบตน พัฒนาตน จึงสมค่าความเป็นผู้มีความรู้ คือต้องใช้ความรู้ทำงานได้ อย่างมีคุณธรรม แบะจริยธรรม คือการใช้ความรู้ให้เป็นและถูกต้องทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2557 17:35 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2557 22:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ