นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3196
ความเห็น: 0

ปัญหาและเทคนิคการเรียนการเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทักษะเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน จึงต้องทำให้ถูก ไม่ให้ถูกดูถูก ที่เสียหายทั้งต่อตน ต่อหลักสูตร ต่อสถาบัน และการศึกษา 

 

การเขียนรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งการรายงานของรายวิชา สัมมนา วิทยานิพนธ์

 

ปัญหาการเขียนรายงานที่พบเสมอ

 

การวรรคตอนไม่ถูก ทำให้สื่อความหมายผิด หรือข้อความเนื้อหาติดกันยืดยาว ทำให้อ่านเข้าใจยาก

 

การย่อหน้า ปัญหามักไม่มีการย่อหน้าในเนื้อหาที่ต่างกันไป 

 

การใช้คำพูดที่อ่านเข้าใจยาก เพราะมักเขียนจากการแปลตามคำศัพท์ แทนการเรียบเรียงด้วยถ้อยคำ และความเข้าใจของตนเอง

 

การเรียงลำดับหัวข้อไม่เป็นระบบที่สม่ำเสมอกัน ทำให้เนื้อหามีความสำคัญไม่เป็นระบบเดียวกัน

 

การไม่อ้างอิงรูป ตารางให้เข้ากับเนื้อหา มีรูป ตาราง แต่ไม่อ้างถึง อธิบายไปเรื่อย ๆ จึงต้องอ้างอิงให้ตรงกันและเข้าใจง่ายขึ้น

 

เขียนรายการเอกสารอ้างอิงไม่เป็นระบบที่ถูกต้องและสม่ำเสมอกัน มักลอกต้นฉบับมา ที่ถูกต้องต้องศึกษาให้เข้าใจองค์ประกอบ ลำดับ วิธีการใช้ตามกำหนด หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา และใช้ระบบใดระบบหนึ่งที่เลือกแล้ว ปรับทุกรายการให้เป็นระบบเดียวกัน 

 

อย่าลืมว่า รายงานที่ทำคืองานของเรา ต้องมีมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่คัดลอกมาจากต้นฉบับ ถึงแม้ต้นฉบับถูกต้อง แต่การสร้างงานต้องเป็นระบบที่สม่ำเสมอกันในรายงานแต่ละชิ้น 

 

ส่วนการส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องใช้ตามที่วารสาร สำนักพิมพ์นั้น ๆ กำหนด การใช้หน่วยมักนิยมใช้ตัวย่อ หรือ ความเป็นสากล เช่น % ° เป็นต้น

 

ความจริงในการเรียนทุกระดับ มีการเอกสาร ตำรา หนังสือๅ วารสาร จำนวนมาก ที่ผ่านการเรียบเรียง ตรวจสอบอย่างดี เพียงแต่ต้องรู้จักศึกษา สังเกต ก็สามารถนำมาปรับใช้ แก้ปัญหาทั้งหมดได้ 

 

ทั้งหมดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้เรียน แต่ระบบการศึกษาที่เน้นจำ ทำตาม คัดลอก 

จนไม่มีหลัก วิธีการเรียนรู้ สังเกต ด้วยตัวเอง ทำให้ขาดทักษะการเขียน แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

 

ปัญหาอีกอย่าง คือการขาดการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ประมวลความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ จึงทำให้เขียนรายงานแบบแปล คัดลอก ตัดปะ ทำให้อ่านเข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจ

 

ทางแก้ ต้องฝึกอ่านให้เป็น อ่านให้เข้าใจ เรียนรู้จากการสังเกตว่า หนังสือเอกสารที่ดี ที่ถูกต้องใช้อย่างไร โดยต้องศึกษาให้ได้หลักการใช้แล้วนำมาใช้ให้ถูกต้อง เป็นระบบ สม่ำเสมอ

 

ส่วนการเรียบเรียง ต้องใช้วิธีอ่านให้เข้าใจ ประมวลว่าต้องการนำเสนออะไรบ้าง อย่างไร ให้เข้าใจดีที่สุด กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น แล้วเขียนจากความเข้าใจที่ต้องการสื่อออกไป แล้วอ้างอิงว่าเนื้อหาสาระนั้นอยู่ที่ใด ให้สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ สืบค้นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่สับสน 

 

อย่าใช้การเขียนจากการแปลจากต้นฉบับ และการคัดลอก ตัดปะ ที่นอกจากทำให้เข้าใจยาก ยังเป็นปัญหาการผิดจรรยาบรรณทางวิชาการอีกด้วย

 

ที่สำคัญ การเขียนรายงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทักษะเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน จึงต้องทำให้ถูก ไม่ให้ถูกดูถูก ที่เสียหายทั้งต่อตน ต่อหลักสูตร ต่อสถาบัน และการศึกษา 

 

การเขียนรายงานที่ถูกต้อง ที่ดี มีมาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และของคน ๆ นั้น 

 

เพียงมีหลัก ตั้งใจเรียนรู้ สังเกต ศึกษา ฝึกฝน ระมัด ระวัง ทุกคนย่อมทำได้ดี มีมาตรฐาน เป็นคนมีการศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:29 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Monly, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ