นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 658
ความเห็น: 0

เรียนรู้คือผู้ตาม เรียนคิดคือผู้นำ

การเรียนให้เกิดการคิด ต้องปรับที่ผู้สอน ผู้ทำวิจัย ที่สำคัญคือผู้บริหาร ผู้นำ ที่เน้นที่ใช้งาน ไม่ใช่แค่ทำงาน

 

การเรียนคือกระบวนทำให้มีความรู้


และนำความรู้ไปใช้งาน

 

 

 

การเรียนรู้

คือการเรียนให้มีความรู้และใช้ความรู้ตามที่เรียน จึงเป็นแค่ทำตามได้ 

 

แต่การที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม ของใหม่ ต้องคิดเป็น ต้องรู้จักการปรับใช้ความรู้ในสถานการณ์เฉพาะ ในรูปแบบที่ใหม่กว่า มีค่ามากกว่า มีคุณค่ามากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่

 

นั่นคือ ต้องไม่ใช่เรียนรู้แบบรับรู้

แต่ต้องรู้การทำงานจริง แล้วนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นการเรียนรับ แล้วทำตาม

แต่ต้องเรียนรู้แล้วคิด ทำให้ดีกว่าเดิม อย่างน้อยก็ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเอง

 

การเรียนแบบรับรู้แล้วทำตาม จึงเป็นผู้ตาม เพราะไม่มีอะไรที่ใหม่ จึงต้องตามความรู้ที่คนอื่นสร้างใหม่อยู้ตลอดไป

 

การเรียนคิด คือเรียนรู้แล้วใช้ให้ดีกว่าเดิม ทำให้เกิดของใหม่ ๆ จึงสามารถนำคนอื่นได้ เป็นผู้นำได้ ซึ่งการทำเช่นนั้นได้ ต้องทำให้การจัดการเรียนการสอนเรียนกับสภาพจริง 

 

คำถามสำคัญของการเรียนคิด คือการเรียนเพื่อการนำไปใช้จริง โดยที่เรียนรู้แล้วต้องถามต่อ

คิดต่อว่าจะนำไปใช้อย่างไรให้ดีกว่าเดิม และต้องนำไปใช้จริง

 

กลับมาดูการเรียนรู้ อบรมความรู้ ดูงานของคนไทย

ที่เรียนรู้แล้วไม่มีการนำมาใช้จริง เรียนรู้ อบรม ดูงานแล้วกลับมาทำงานแบบเดิม 

 

หรือการเรียนการสอน การวิจัย ก็ทำแต่การสอน ค้นคว้า ทำวิจัย

แต่ไม่เคยนำไปใช้จริง จึงไม่สามารถพัฒนาให้นำไปใช้จริงได้


ที่คนรู้ก็ใช้ไม่เป็น ใช้ให้เกิดค่าไม่ได้ แล้วจะให้ผู้เรียน ผู้ใช้นำไปใช้ได้อย่างไร

 

การเรียนให้เกิดการคิด ต้องปรับที่ผู้สอน ผู้ทำวิจัย ที่สำคัญคือผู้บริหาร ผู้นำ ที่เน้นที่ใช้งาน ไม่ใช่แค่ทำงาน

 

ต้องเข้าให้ถึงสถานการณ์การใช้จริง

ไม่ใช่สอนแบบจำ นำไปใช้จริงไม่ได้ เพราะคนสอนก็ไม่สามารถใช้จริงให้เกิดค่าได้ จึงต้องปรับให้เข้าถึงการใช้จริงให้ได้

เพื่อให้ความรู้ สู่ความคิดที่เป็นจริง จึงเป็นผู้นำได้


มิฉะนั้นจะเป็นผู้ตามตลอดไป ซึ่งเป็นการขายแรง ไม่สามารถขายปัญญาได้ จะเป็นทาสที่ต้องใช้แรงงานให้ทำตาม ตลอดไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2557 15:52 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2557 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ