นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1084
ความเห็น: 0

สถานการณ์พืชจีเอ็ม 2013

“We cannot feed the world of tomorrow with yesterday’s technology”

พืชจีเอ็ม (biotech/GM crops) หรือพืชตัดแต่งพันธุกรรม มีการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 100 เท่า ในรอบ 17 ปี (ค.ศ. 1996-2013)

จากพื้นที่ 1.7 ล้านเฮกแตร์ (1 เฮกแตร์ เท่ากับ 6.25 ไร่) เป็น 175 ล้านเฮกแตร์ ในปี 2013  

 

พืชหลักที่มีการใช้และขยายตัวมาก คือ ข้าวโพด ฝ้าย และถั่วเหลือง และพืชอื่น ๆ ดังตารางที่ 1

 

       

 

ประเทศที่มีการใช้มากที่สุดทั้งพื้นที่ปลูกและชนิดพืช คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็น บราซิล อาร์เจนตินา อินเดีย แคนาดา และจีน

รวมแล้วมีประเทศที่มีการใช้แล้วประมาณ 30 ประเทศ และประเทศที่มีการใช้มาก 19 ประเทศ ดังรูปที่ 1


 

ในอาเซียน มีประเทศที่มีการปลูก คือ ฟิลิปปินส์ และเมียร์นมาร์ รวมถึงอินโดนีเซียและเวียดนาม มีแผนให้ปลูกได้ในปี 2015 นี้   

 

ในยุโรป เป็นพื้นที่ที่มีการต่อต้านมากที่สุด ก็มีการใช้ในประเทศ สเปน โปรตุเกต รูมาเนีย และ สาธารณารัฐเช็ค

 

ประเทศไทย ยังไม่อนุญาตให้ใช้ปลูกเป็นการค้า

 

 

ประเทศที่ยอมรับผลิตภัณฑ์พืชจีเอ็มเป็นทางการ มี 35 ประเทศ + สหภาพยุโรป (ไม่มีประเทศไทย)

แต่ที่เป็นทางการคงมีผลิตภัณฑ์แพร่ไปทั่วโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จาก ข้าวโพดในรูปอาหารสัตว์ ถั่วเหลือง และฝ้าย

 

 

พืชจีเอ็ม ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ต้านทานแมลง ทนต่อยาฆ่าหญ้า เพื่อลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต

 

พันธุ์ทนแล้งและพันธุ์เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร และลดการขยายพื้นที่ปลูก

 

 

ในเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช ที่ไม่เป็นจีเอ็มโดยตรง มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้าช่วยในบางขั้นตอน เพื่อลดเวลา ลดต้นทุนในการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

มีข้อคิดจากนักปรับปรุงพันธุ์ รางวัลโนเบล ถึงความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยี ว่า

 

“We cannot feed the world of tomorrow with yesterday’s technology”

 ข้อมูลจาก 

http://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=45545&id_region=&id_category=&id_crop=

 

ความจริง ก็ไม่ใช่ภาคการเกษตร การผลิตพืชเท่านั้น ยังเป็นจริงในทุก ๆ ภาคส่วน 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2557 12:07 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2557 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ