นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 876
ความเห็น: 0

ทำอย่างไรให้ได้ดี

อยากได้ดี อย่ามัวถามหาจากใคร ต้องถามตัวเอง ว่าได้ทำอะไร ดี และต้องทำดีที่ชอบ จึงเรียกว่า มีความดี ความชอบ และต้องเป็นชอบธรรม ไม่ใช่ ฉันชอบ

คงได้ยินกันบ่อยว่า ไม่ได้ดีสักที

 

เมื่ออยากได้ดี ต้องเริ่มจากตั้งหลัก ตั้งคำถาม

 

1.  อยากได้ดีจริงหรือ ? คงได้คำตอบเหมือนกันทุกคน ว่า จริง

 

2.  เมื่อบอกว่า จริง คำถามต่อไปคือ บอกได้ไหมว่า ดี คืออะไร ?

ถ้าตอบว่า ก็ทำตามหน้าที่ ก็ต้องถามต่อว่า ได้ทำเต็ม ตรง ตามหน้าที่ จริงหรือ ? ตั้งใจทำจริง ไม่วอกแวก ทำแบบเบื่อหน่าย ทำให้ผ่าน ๆ ไป

 

เป็นนักเรียน นักศึกษา เรียนให้ผ่าน ๆ ไปแต่ละคาบ แต่ละชั่วโมง เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง เรียน ๆ หลับ ๆ งานก็คอยลอกเพื่อน หนังสือก็ดูตอนสอบ  เรียนนั่งคุยบ้าง เล่นเฟสบ้าง หยุดเรียนก็ไปเที่ยวพักผ่อน

 

คนทำงานมาก็ไม่ค่อยทันเวลา เจอใครก็ทักคุยไปเรื่อย งานมากทำไม่เสร็จ พักเที่ยงก็รีบทานข้าว พูดคุย สังสรรค์ กว่าจะเข้างานก็ต้องบ่ายโมง ล้างหน้า ล้างตา ทำโน่นนี่ กว่าจะเริ่มทำงานก็บ่ายแก่ ๆ สี่โมงก็เตรียมตัวกลับบ้าน

 

โดยสรุป คือ เรียน ทำงานให้ผ่านไปวัน ๆ เดือน ปี

 

3.  จากข้อ 2 ต้องถามว่า จะก้าวหน้า ได้ดี จากอะไร ?

ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องทำให้ชัดขึ้นว่า ที่ว่า ได้ดี นั้น คืออะไร บ้าง ?

เรียนดี ประกอบด้วยอะไร?

ทำงานดีต้องทำอย่างไร ?

 

เรียนดีต้องมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร วิชาเรียน มีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ หาความรู้เพิ่มเติม ปรับตัวได้ทันเทคโนโลยี

 

ทำงานดี ต้องทำหน้าที่ตามบทบาทที่มอบหมาย พัฒนาตน พัฒนางาน ทำงานไม่ผิดพลาด ทันเวลา มีผลงาน มีการพัฒนางาน สร้างมูลค่างาน ทำงานเป็นทีม

 

4.  เมื่อรู้ว่า ดี คืออะไร

ต้องถามต่อว่า ได้ทำให้ได้ดีจริงอย่างที่ว่าหรือยัง? แสดงความสามารถ หลักฐานอย่างมั่นใจ

 

อยากได้ดี ต้องรู้ว่า ดี คืออะไร ตามข้อ 3 และต้องทำให้ได้ดีจริง ตามข้อ 4

 

หากติดอยู่และทำแบบข้อ 2 ก็ติดอยู่ ทำแล้วไม่ได้ดี สักที

 

การทำให้ได้ดี ต้องทำเป็นระบบ มีกระบวนการ ต้องมีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองในการทำหน้าที่ จึงได้ดี

 

อย่าลืมว่า คนอื่นทำให้เราได้ดีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน

 

การที่คนอื่นทำให้เรา เป็นความสามารถของคน ๆ นั้น หาใช่ของเรา

 

หากต้องการได้ดี ต้องทำให้ได้ดี และต้องทำเอง ทำให้ได้ ทำให้ดี และทำจริง

 

การเรียนต้องรู้จริง ทำได้จริง มีความสามารถจริง

 

การทำงานต้องสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง ๆ ไม่เป็นภาระให้คนอื่น ให้หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน งานช้า งานสะดุดที่เรา งานผิดพลาดที่เรา

 

อีกอย่างทำงานดีไม่ใช่มัวจับผิดคนอื่น แต่ต้องช่วยทำให้คนอื่นทำงานให้ถูกในหน้าที่ของเรา

เช่น งานธุรการเป็นหน้าที่ของฝ่ายธุรการ ต้องช่วยให้ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทำได้ถูก ทำได้ไว

เพราะหากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทำเองได้คงไม่ต้องมีฝ่ายธุรการ มีแค่คนงาน นักการก็พอ ที่ทำด้วยแรง ไม่ใช่ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา วิชาการ วิชาชีพ

 

ความจริง ทุกตำแหน่ง ก็ต้องใช้สติปัญญา ความสามารถ รับผิดชอบ ในหน้าที่ทั้งสิ้น

 

อยากได้ดี อย่ามัวถามหาจากใคร ต้องถามตัวเอง ว่าได้ทำอะไร ดี

 

และต้องทำดีที่ชอบ จึงเรียกว่า มีความดี ความชอบ และต้องเป็นชอบธรรม ไม่ใช่ ฉันชอบ

 

ถึงเวลาประเมิน ความดี ความชอบ แล้ว รอบนี้คงทำไม่ทัน หากยังไม่ได้ทำ  ต้องเตรียมสำหรับรอบต่อ ๆ ไป ยกเว้นผู้ที่ทำมาก่อน

 

ดูว่า การทำให้ได้ดี ก็ไม่น่ายาก แต่ต้องตั้งใจทำจึงได้ดี  และทำจริง จึงได้จริง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2557 18:20 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2557 18:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ