นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 938
ความเห็น: 5

ความเป็นสากลของในหลวง

อยากเห็นคนไทยใช้ความเป็นสากลด้วยการทำเพื่อคนไทย เพื่อภประเทศไทย ยกความเป็นไทยให้เป็นที่ยอมรับ คือความเป็นสากลอย่างเท่าเทียม 

จากโลกที่เชื่อมโยงกัน ทำให้หลายอย่างถูกนำมาใช้ร่วมกัน ที่เรียกว่า ความเป็นสากล หรือนานาชาติ (international) 

 

 

ความเป็นสากลของไทยส่วนใหญ่มักคิดถึงการทำตัวให้เป็นคนต่างชาติ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด

 

ความจริง ความเป็นอินเตอร์ หมายถึง ความเป็นชาติของแต่ละชาติที่มีของดี มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

อย่างต่างชาติมาประเทศก็ต้องการเห็น ซึมซับ ซาบซึ้งความเป็นไทย ทั้งคนไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ฯลฯ 

 

ไม่ได้ต้องการให้ไทยเป็นฝรั่งต่างชาติ หากเป็นเช่นนั้นอยู่ ไปเมืองฝรั่งแท้ ๆ ดีกว่า

 

แต่คนไทยกลับเข้าใจว่า ความเป็นสากล ความเป็นอินเตอร์ต้องทำแบบฝรั่ง ตามฝรั่งจนลืมความเป็นไทย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ในการทำให้ไทยเป็นไทย ทำเพื่อประชาชนคนไทย และทำให้นานาชาติยอมรับความเป็นไทย ด้วยการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศไทย แบบไทย ๆ 

 

 

 

จะเห็นโครงการพระราชดำริทุกโครงการทรงทำเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศไทยทั้งสิ้น ไม่ทรงคัดลอกเลียนแบบฝรั่งต่างชาติมาใช้กับคนไทย ไม่ทรงทำให้คนไทย ความเป็นไทยเป็นเหมือนต่างชาติ  

 

แต่สิ่งที่พระองค์ทำต้องสอดคล้องกับบริบทความเป็นไทย นำไปใช้กับพื้นที่ได้จริง เมื่อใช้ประโยชน์จริงได้ ก็เป็นสากลที่ทุกคน ทุกประเทศยอมรับ คือ international ที่ไทยเป็นหนึ่งของ national ที่เห็นชัดคือ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงโครงการพระราชดำริทุกโครงการ

 

ความจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงประสูติ ศึกษา และใช้ชีวิตช่วงต้นอยู่ต่างประเทศ แต่พระองค์ไม่เคยปฏิบัติให้เป็นแบบชาวต่างชาติ 

 

ต่างจากคนไทยที่ไปศึกษา อยู่ต่างประเทศเพียงระยะสั้น กลับหลงไหล ทำตน นำคนไทยให้เป็นแบบต่างชาติ ที่เรียกว่า ให้เป็นสากลจนลืมความเป็นไทย แบบเป็นทาสสากล ไม่ใช่ยกของไทยให้นานาชาติยอมรับความเป็นไทย

 

อยากเห็นคนไทยใช้ความเป็นสากลด้วยการทำเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย

ยกความเป็นไทยให้เป็นที่ยอมรับ คือความเป็นสากลอย่างเท่าเทียม ตามแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่าเป็นสากลตามแบบต่างชาติ ที่ไม่เหลือความเป็นไทย 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2557 16:12 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2557 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบมากครับ

Ico48
Chutima [IP: 192.168.37.116]
19 กุมภาพันธ์ 2557 16:35
#95929

ใช่เลย

Ico48
ปลาดาว [IP: 1.10.222.10]
19 กุมภาพันธ์ 2557 23:03
#95940

โดนใจมาก ๆ ค่ะ

Ico48
ีudom.ph [IP: 192.168.33.206]
07 มีนาคม 2557 15:59
#96468

พยายามลงมือทำค่ะ แต่ขอเริ่มต้นจากความเป็นไทยในบริบทของท้องถิ่นไทยนะคะ ยกความเป็นท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับคือความเป็นสากลอย่างเท่าเทียม โดยการยอมรับกันและกัน และเพื่ิอความภูมิใจ มั่นใจ ในคุณค่าตน คุณค่าคน "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" คือสิ่งนี้ใช่หรือเปล่า ? คงความเป็นไทยด้วยใจเป็นสากล เปิดรับ เพื่อการเรียนรู้ นำสิ่งที่รู้ ไปลงมือทำในความจริงแห่งตน อย่างนี้ตำราก็เป็นเพียงเครื่องมือ ให้เราได้ตรวจสอบการเข้าถึงความจริงของแต่ละคน แล้วเลือกเฟ้นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเรามาใช้ประโยชน์ ภาษาคือสื่อกลางของความเข้าใจและการยอมรับที่จะเรียนรู้จากกันและกัน น่าสนใจความเป็นทาสกับการพึ่งตนเอง การเกื้อกูล และพึ่งพากันและกัน จะสมดุล ณ จุดไหน "ความสมดุลคือความยั่งยืน" ขอร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความเป็นสากล ดังนั้น ความเป็นสากลคือการยอมรับในความเป็นจริง ณ ที่นั้นๆ หรือเปล่า? ต้องลงมือทำก่อนจึงเห็นความจริง พยายามกันต่อไป เพื่อให้เกิดความเพียรที่บริสุทธ์ พัฒนาสติปํญญาที่เฉียบแหลม ร่างกายที่สมบูรณ์ ความสำเร็จเกิดขึ้นทุกขณะที่ได้พยายาม

ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง

เจริญธรรม เจริญสุขค่ะ

ยาดมเอง

คุณยาดม

การแพทย์ตะวันออก เป็นการแพทย์ตามหลักพุธ ที่หาต้นเหตุ แก้ที่เหตุ ไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุตามอาการของการแพทย์ตะวันตก ทำให้การแพทย์ตะวันออกได้รับการยอมรับมากขึ้น

อย่างไรต้องผสม ผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่บางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีตะวันตก ผสานการแพทย์ตะวันออก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.24.192
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ