นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1272
ความเห็น: 1

เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา

วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต้องรู้ว่า ต้องนำไปใช้ได้จริง คุ้มค่าการลงทุน ตรงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงดำเนินการ “เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา”

การพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ซึ่งทำทั้งกระบวนการพัฒนางานและการทำวิจัย

และต้องทำให้คุ้มค่า เพราะทุกอย่างต้องลงทุน ลงแรง และใช้เวลา

ยิ่งการพัฒนาที่ใช้งบประมาณประเทศ งบประมาณส่วนรวมยิ่งต้องสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่า

 

การพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องรู้จริง และนำไปใช้งานได้จริง จึงเกิดค่าจริง

 

การเข้าใจ หมายถึงเข้าใจในหลัก ทฤษฎี เนื้อหา จนรู้ว่าสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงได้อย่างไร ไม่ใช่แค่รับรู้และอยากทำ สักแต่ทำ


การเข้าถึง หมายถึงการรู้สถานการณ์จริง สภาพจริง

 

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดี ที่เห็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ ทุกแห่งของประเทศ เพื่อให้ทรงทราบถึงสภาพความเป็นจริง

เพื่อนำมาทรงงานพัฒนาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ที่ได้ผลตามโครงการพระราชดำริมากมาย จนถึง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

พระองค์ได้นำความรู้นำไปพัฒนางาน ให้เกิดค่า เกิดประโยชน์จริง ที่ไม่ได้แค่นำหลักวิชาการ ทฤษฎีไปใช้โดยตรงที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ สถานการณ์จริง

 

ได้อ่านพบว่า ท่านประธานเหมาเจอตุง ก็ใช้แนวทางเดียวกันในการนำทฤษฎีลัทธิมาร์กซิส มาใช้กับประเทศจีน ด้วยการนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศจีน จึงทำให้ประเทศพัฒนาได้ 

โดยนักวิชาการคนไหนที่พูดถึงแต่ทฤษฎี หลักวิชาการจะถูกไล่ให้ไปศึกษาสภาพจริงก่อนนำมาใช้พัฒนาดำเนินการ

 

การมีความรู้ แต่เข้าไม่ถึงบริบทความเป็นจริง ย่อมทำให้ไม่สามารถสร้างประโยชน์สร้างค่าได้จริง หรือเรียกว่า ไม่คุ้มค่า

 

น่าจะตรวจสอบการวิจัยของไทย ทั้งระดับประเทศ ระดับหน่วยว่า ได้ใช้งบประมาณ กำลังแรงงานไป สร้างค่า นำผลไปใช้จริงอะไรบ้าง มีมูลค่า คุ้มค่าที่คิดเป็นเงินเท่าไร จะได้รู้ว่าที่ทำนั้นสร้างภาระ หรือสร้างมูลค่า จริง

 

การที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีแต่ความรู้ เข้าใจแต่หลักทฤษฎี  แต่ขาดความเข้าถึงสภาพความเป็นจริง ที่ไม่รู้ทำไปพัฒนาอะไร แม้แต่ตัวเองยังใช้ไม่ได้

 

วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต้องรู้ว่า ต้องนำไปใช้ได้จริง คุ้มค่าการลงทุน ตรงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงดำเนินการ “เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา”  

 

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 Febuary 2014 16:46 Modified: 09 Febuary 2014 16:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่ง่ายเลยค่ะที่จะสื่อสารความจริงของเราและค่าของงานให้คนอื่นเข้าใจ เพราะเราไม่ได้อยู่ในความจริงร่วมกัน เต็มไปด้วยคำถามที่เหนื่อยต่อการอธิบาย (ต้องพัฒนาการเขียน) ก็ได้แต่เรียนรู้และทำความจริงนั้นในวิถีชีวิตและสอนศิษย์ด้วยความจริงนั้นพร้อมกับการที่ได้ทำไปด้วยกัน ในความจริงเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เกิดความมั่นใจ ภูมิใจ ในสิ่งที่ได้ทำจริง อีกคุณค่าหนึ่งของการรับรู้ เข้าถึง เข้าใจ แล้วร่วมพัฒนาในความจริงร่วมกัน เกิดเป็นสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูลแบ่งปันสืบมา เป็นวิถีหนึ่งของการนำความรู้มาทำความจริง รับรู้ประโยชน์และคุณค่าทุกขณะที่ได้ลงมือทำ การทำความจริงให้เป็นความรู้ใหม่คงได้แค่บทเรียน หลักคิด แล้วแต่ละคนก็ไปหาความจริงของตนเอง ทำความจริงนั้นให้เกิดความสุข ประโยชน์ก็เกิดแล่้วทุกขณะ

ด้วยความขอบคุณค่ะ

เจริญสุข เจริญธรรม

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ