นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 999
ความเห็น: 0

คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เนื้อหาสาระ เทคโนโลยี สิ่งใหม่ ๆ เราเก่งขึ้นอะไรบ้าง

การทำวิจัย ประกอบด้วย

 + ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ในบทนำ (introduction)

+ วิธีการทำวิจัย (materials and methods)

 +การแปลและนำเสนอผล (results)  

+ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ประโยชน์ และการนำไปใช้ประโยชน์ (discussion) และ

+ สรุปผล (conclusion)

+ รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการทำและนำเสนอผลการวิจัย หรือ เอกสารอ้างอิง (references)

 

การบทความวิจัย จึงต้องจับประเด็นให้ได้ครบถ้วน ไม่ใช่จับแค่เนื้อหาว่าได้อะไร หรือเอาเฉพาะข้อความนำไปอ้าง ตัดปะ เท่านั้น

 

เพื่อให้ได้ข้อมูล สาระ แนวคิด และผลได้ที่ครบถ้วน จึงต้องใช้คำถามนำในการอ่านบทความวิจัย ดังต่อไปนี้

 - ทำไมถึงทำ ทำเพื่ออะไร แก้ปัญหา พัฒนาอะไร

- มีความสำคัญอย่างไร มีค่าอย่างไร

- ทำอย่างไร วิธีการประกอบด้วยอะไรบ้าง

- ได้ผลอย่างไร เพราะอะไร

- ใช้งานอย่างไร

- ได้ประโยชน์ นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เหมาะกับประเทศ ชุมชน ?

นำไปใช้จริง กับชุมชน คนทำ ที่ทำให้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร คุ้มค่า คุ้มทุน หรือไม่ ดีกว่าวิธีอื่นอย่างไร? มีความเป็นไปได้หรือไม่?

การนำไปใช้ต้องระวัง เรื่องสภาพภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ และชุมชน โดยเฉพาะ การศึกษาทางการเกษตร ที่ศึกษาในอเมริกา แคนาดา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ที่มีอากาศเขตหนาว ต้องระวังการนำมาใช้ในประเทศไทย ในอาเซียน

 

นอกจากนี้  ยังต้องเก็บข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำไปใช้ในการเขียน การนำเสนอของตนด้วยการดูแบบอย่างการนำเสนอ การเขียนที่ดี และไม่ดี

 

คำถามสุดท้าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาจากการอ่านบทความวิจัย คือ


ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เนื้อหาสาระ เทคโนโลยี สิ่งใหม่ ๆ เราเก่งขึ้นอะไรบ้าง

 

เพราะการทำวิจัย ต้องใช้สติปัญญา กระบวนการ พละกำลัง เวลา งบประมาณมากมาย  

จึงต้องอ่านได้ประเด็นครบถ้วน เพื่อให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงค่าบอกรับวารสารก็ต้องใช้งบประมาณมากมาย 

 

การอ่านบทความวิจัย อย่าทำแค่ผ่าน ๆ ทำแค่เสร็จ

ต้องทำให้เกิดความสำเร็จในการเรียนรู้ พัฒนาตน ที่เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาคน 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มกราคม 2557 17:06 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2557 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ