นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1040
ความเห็น: 0

ประเมินผลความสำเร็จของการเรียน การทำงาน

การเรียน การทำงานให้พัฒนา ต้องเรียนรู้เสมอซึ่งรู้ได้ด้วยการประเมินถึงความสำเร็จ ไม่ใช่แค่คิดเอาเอง และไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ ๆ ไป

เป้าหมายของการเรียน คือ การทำให้รู้ สามารถทำงานได้ เพื่อการดำรงชีพ ทั้งการทำงานและการดูแลตนเอง

 

การเรียนจึงไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมให้ผ่าน ให้เสร็จไป แต่ต้องตอบเป้าหมายของการเรียนว่า ได้เรียนรู้ มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปทำงานได้

 

คำว่า ได้เรียนรู้ หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ คือทำอย่างไร หากต้องการความรู้ไปใช้ทำงาน ซึ่งต้องรู้ว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหน

สมัยก่อนแหล่งความรู้อยู่ที่ผู้รู้ที่เรียนรู้ ทำมาก่อน จึงเป็นผู้รู้เฉพาะตัวบุคคล

ปัจจุบัน แหล่งความรู้มีมากมาย แต่ต้องมีกระบวนใช้ให้เป็น

ดังนั้น การเรียนในปัจจุบันจึงต้องเน้นการฝึกใช้ความรู้

 

การฝึกใช้ความรู้ คือการสร้างความสามารถจากความรู้แหล่งต่าง ๆ ทำให้เกิดงาน เกิดประโยชน์ เกิดค่า

 

การเรียนสมัยก่อน ไม่มีการสอนอย่างเป็นระบบ แต่จะสอนด้วยการให้ทำงานต่าง ๆ ผู้เรียนต้องคิดตาม ทำตามด้วยตนเองจนทำเป็น

หากใครเก่ง ตั้งใจมากก็สร้างความสามารถจนทำเองได้ พัฒนาจนเก่ง ทำให้ทำงานจนได้รับความเชื่อใจว่าทำได้ดี

 

การเรียนปัจจุบัน ทำเป็นระบบ ด้วยการบรรยาย ปฏิบัติ ดูงาน ฝึกงาน และทำงานอย่างสหกิจศึกษา ซึ่งสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทำมานานทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยายาบาล คือการทำงานจริงเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้จริง

 

การเรียนจึงเป็นการสร้างความสามารถ ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผ่าน ๆ ไป ไม่ใช่แค่เรียนผ่าน สอบผ่าน

แต่ต้องเรียนเป็นคือกระบวนการหาความรู้มาทำงานด้วยตนเอง

เมื่อได้ความรู้แล้วต้องนำไปใช้เป็นคือใช้ความรู้ทำงานให้เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของงาน

 

กระบวนการเรียนทั้งหมด อยู่ที่ตัวผู้เรียนเองทั้งสิ้นที่เป็นคนที่สำคัญที่สุด ที่ไม่ว่าเรียนอะไร 

ต้องประเมินตนเองเสมอว่า ได้เรียน ได้รู้อะไร ทำอย่างไรจึงสามารถนำความรู้ไปใช้ทำงานอย่างมั่นใจ

 

ดังนั้น ทุกครั้งที่เรียน ทำการบ้าน ทำงานที่มอบหมาย ไม่ใช่ทำแค่เสร็จ ต้องถามตนเองว่า

ได้ความรู้อะไร มีความสามารถอะไร มั่นใจในการใช้งาน

 

หากยังไม่ได้ ไม่มั่นใจ ต้องเร่งหาเพิ่ม เพราะหากไม่หาเพิ่มจะยิ่งเพิ่มความไม่รู้ ต่อความรู้ใหม่ไม่ได้ ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้น

 

การเรียนเพื่อสร้างปัญญา คือ สามารถแก้ปัญหา ทำงาน พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 

จงเรียนให้เป็น เพราะเรียนเป็นคือทำงานเป็น ใช้ชีวิตเป็น จึงต้องประเมินผลการเรียนของตนตลอดเวลา

 

และทำงานเป็นต้องเรียนเป็นเพื่อพัฒนาตนให้ก้าวหน้าตลอดเวลา

ซึ่งต้องประเมินผลว่า การทำงานแต่ละเรื่อง แต่ละงานได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ลดข้อผิดพลาด พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

จัดทำเป็นผลงานใช้คนอื่นนำไปใช้งานเพิ่มค่าได้ คือค่าการพัฒนางาน

 

การเรียน การทำงานให้พัฒนา ต้องเรียนรู้เสมอซึ่งรู้ได้ด้วยการประเมินถึงความสำเร็จ ไม่ใช่แค่คิดเอาเอง และไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ ๆ ไป 

 

 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 January 2014 22:20 Modified: 27 January 2014 22:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ