นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1003
ความเห็น: 0

บันทึกรายงานการประชุมทางกฎหมายและการทำงาน

บันทึกรายงานการประชุม เป็นเอกสารหนึ่งที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมาย

บันทึกรายงานการประชุม เป็นเอกสารหนึ่งที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมาย เพื่อนำไปใช้งานตามอำนาจขององค์กรที่พิจารณาตัดสินตามอำนาจของคณะกรรมการ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง

 

วันนี้ได้เห็นบันทึกรายงานประชุมที่เขียนอ้างอิงว่า

กรรมการท่านนั้นได้เสนออย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คิดว่าต้องการให้เกียรติผู้นำเสนอ จึงได้บันทึกชื่อผู้นำเสนอไว้

 

แต่ในทางกฎหมาย การบันทึกเช่นนี้อาจมีประเด็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้ เนื่องจากไม่ใช่มติของที่ประชุม

แม้ที่ประชุมในการประชุมเห็นชอบด้วย แต่การบันทึกเป็นการเสนอของกรรมการท่านนั้น ท่านนี้ คงไม่สามารถใช้งานได้ เพราะอำนาจเป็นของคณะกรรมการ ไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งของคณะกรรมการ

 

ดังนั้น ต้องบันทึกว่า เป็นมติของที่ประชุมที่ที่อำนาจตามกฎหมาย ไม่ใช่ท่านใด ท่านหนึ่ง

 

นอกจากนั้น การบันทึกรายงานที่ดี ควรบันทึกประเด็นการพิจารณาที่มตินั้น ๆ ด้วยข้อพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย ป้องกันปัญหาอะไรบ้าง แทนการใช้คำว่า "ได้พิจารณาแล้ว" หรือ "ได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง" มีมติว่า

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลในการลงมติ และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในครั้งต่อ ๆ ไป

เพราะเจอมามากว่า เรื่องเดียวกันมีการอภิปรายเสนอความเห็นเหมือนเดิม ทำให้เสียเวลาการประชุม ที่สำคัญมีมติเหมือนเดิม ด้วยเหตุและผลเดียวกัน

เพราะขาดข้อมูลเดิม ซึ่งการบันทึกไว้สามารถนำไปวิเคราะห์ประเด็นการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ได้

 

ดังนั้น การบันทึกรายงานการประชุมต้องให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย

ยิ่งสมัยนี้มีการร้องรียน ฟ้องร้องกันมาก เอกสารจึงต้องชัดเจน มิฉะนั้นจะทำให้ถูกอ้างอิงตามเอกสาร

เพราะรายงานการประชุมถือเป็นเอกสารทางการ ที่ต้องระวัง เพราะบันทึกไว้อย่างไร ก็ถูกใช้ตามเอกสารนั้น

 

ส่วนการบันทึกเหตุผลการตัดสินตามมติจะช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกันในการใช้งาน และเป็นข้อมูลต่อเนื่องกันไป

โดยเฉพาะหน่วยงานราชการไทย ใช้เวลาการประชุมเยอะมาก ๆ แต่ก็เข้าใจกันยาก เพราะเอกสารนำเสนอไมครบถ้วน ไม่ชัดเจน มีข้อมูลไม่มากพอ จึงเสียเวลาอภิปรายแบบเดิม ๆ 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 January 2014 18:21 Modified: 23 January 2014 18:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ