นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 994
ความเห็น: 0

บริการวิชาการการเกษตรมาตรฐานสากล

การบริการวิชาการการเกษตรตามมาตรฐานสากล คือ การนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ถูกต้องตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ที่ใช้ทั้งพันธุ์ และระบบการผลิตให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ แก่เกษตรกร แก่ประเทศ อย่างมีความรับผิดชอบ คือใช้ ทำให้ได้ผล เกิดประโยชน์จริง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะที่รับผิดชอบการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของไทย

ทั้งการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และคณะฯได้ทำการวิจัยสั่งสม พัฒนาวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การบริหารจัดการการใช้ความรู้ให้สามารถเพิ่มมูลค่า ประสิทธิภาพในการผลิต

 

ได้พูดคุยกับคณบดี ทวีศักดิ์ ท่านจะให้มีการนำความรู้ไปให้บริการให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงให้มากขึ้น

ซึ่งการผลิตการเกษตรปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือต้องใช้ทั้งพันธุ์ วิธีการให้ถูกต้องและมาตรฐาน จึงได้ผล

 

เราคงคุ้นเคยกับร้านอาหารจานด่วนที่เป็นฟรานชายส์จากตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ที่การตั้งร้านต้องมีระบบมาตรฐานของการจัดร้าน อุปกรณ์ การปรุงอาหาร และการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้อาหาร การบริการมาตรฐานเดียวกัน คือมาตรฐานสากลที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีมาตรฐานเดียวกัน

 

ในการบริการวิชาการทางการเกษตรก็เช่นเดียวกัน การผลิตสัตว์ ผลิตพืช ยิ่งต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ถูกต้อง ตรงตามกระบวนการจึงสามารถผลิตได้ดี มีคุณภาพ ได้ผลผลิตที่ดี

 การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แล้วใช้วิธีการผลิตแบบเดิม จะไม่สามารถผลิตได้ผล และยังเกิดความเสียหาย

อย่างการเลี้ยงไก่เนื้ออุตสาหกรรม หากนำไปเลี้ยงแบบไก่บ้าน ปล่อยให้หาอาหารเอง ใช้อาหาร โรงเรือนที่ไม่มาตรฐาน นอกจากเลี้ยงไม่ได้ ยังทำให้ไก่ตายหมด


แต่หากเลี้ยงให้ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้ อย่างอุตสาหกรรมไก่ของไทยที่สามารถผลิตอาหารในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก

 

คือต้องใช้พันธุ์มาตรฐาน วิธีการเลี้ยงมาตรฐาน คือมาตรฐานสากล 

 

ปัจจุบัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มีวิธีการจัดการสวน การใส่ปุ๋ย ที่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย แต่ต้องมีกระบวนการจัดการการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม

 

ทำให้คณะฯต้องจัดการบริการวิชาการให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน ที่ไม่ใช่แค่การจำหน่ายพันธุ์ ให้ความรู้เท่านั้น แต่จะมีการติดตาม แนะนำ การปฏิบัติ ให้สามารถผลิต ใช้เทคโนโลยีให้ได้ผลคุ้มค่าตามมาตรฐานทางวิชาการ

 

การบริการวิชาการการเกษตรตามมาตรฐานสากล คือ การนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ถูกต้องตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ที่ใช้ทั้งพันธุ์ และระบบการผลิตให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ แก่เกษตรกร แก่ประเทศ อย่างมีความรับผิดชอบ คือใช้ ทำให้ได้ผล เกิดประโยชน์จริง

 

คือการบริการวิชาการการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเกษตรไทย   

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2557 13:54 แก้ไข: 22 มกราคม 2557 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ