นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2225
comment: 2

ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด

ศีลข้อ 5 สำคัญสุด ไม่ใช่มีความหมายแค่การห้ามดื่มสุรา เสพยาเสพติด เครื่องดองของเมา

วันนี้ 13 ม.ค.2557 ได้ไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ปีใหม่ของภาควิชาพืชศาสตร์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกคน

 

วันนี้ พระท่านให้พรด้วยการให้ทุกคนรักษา ศีล 5 และบอกว่า ศีลข้อที่สำคัญสุดคือ ศีลข้อ 5 ข้อ ห้ามดื่มสุรา เสพยาเสพติด เครื่องดองของเมา

 

การที่ศีลข้อ 5 สำคัญสุด ไม่ใช่มีความหมายแค่การห้ามดื่มสุรา เสพยาเสพติด เครื่องดองของเมา

 

แต่หมายถึง อย่าหลงมัวเมา ต้องมีสติเสมอ เพราะการไม่มีสติ จะนำไปสู่การประพฤติชั่วได้ทุกข้อ

และหากมีสติก็สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ดีได้

 

ศีลข้อ 5 จึงสำคัญด้วยประการฉะนี้ 

 

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 January 2014 22:05 Modified: 13 January 2014 22:05 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 fruity, Ico24 pompom, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

สาธุครับ

 

"ใจสั่งมา"

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

ยาดมเอง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.202.194
Message:  
Load Editor
   
Cancel or