นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 952
ความเห็น: 0

การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา

สถาบันยังทำงาน ให้บริการแบบล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่เป็นมืออาชีพ ก็ยากที่จะทำให้ผลผลิต คือ บัณฑิตได้รับการยอมรับ นับถือ

การทำงานแบบมืออาชีพ เป็นการทำงานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับนับถือ ที่ต้องมีความรับผิดชอบ


1.  รับผิดชอบในหน้าที่

หมายถึง การทำหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับหมายอย่างดี รับผิดชอบทั้งผลงานและเวลาที่กำหนด ซึ่งการทำเช่นนี้ต้องรู้บทบาทหน้าที่ มีความชำนาญในหน้าที่

 

ดังนั้น ผู้ทำหน้างานต้องทบทวนว่าตนเองได้ทำงานเป็นมืออาชีพหรือยัง

 

2.  รับผิดชอบการก้าวทันเทคโนโลยี

 

ประกอบด้วยความทันสมัยในระบบการทำงาน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ใหม่ ๆ  

ซึ่งจะเกิดได้ต้องติดตาม เรียนรู้ พัฒนาเองตลอดเวลา และ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อมูลค่างาน ด้วยการทำงานให้เร็วขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี

ซึ่งไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีใช้ แต่ต้องใช้เป็น ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม


3.  รับผิดชอบต่อภารกิจและองค์กร

ซึ่งต้องรู้จัก เข้าใจ เชื่อมโยงการทำงานของตนให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร  

 

4.  รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม


การรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสิ่งที่แต่ละคน แต่ละตำแหน่งหน้าที่

ต้องรักษา จรรโลง จรรยาบรรณตามวิชาของตน

 การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลสังคม ทำหน้าที่ที่ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร

 

การทำงานแบบมืออาชีพในมหาวิทยาลัย มีความสำคัญมากต่อความเป็นสถาบันการศึกษา เพราะต้องทำให้เป็นต้นแบบ บทเรียนต่อทั้งการผลิตบัณฑิต และเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชน

 

เพราะหากสถาบันยังทำงาน ให้บริการแบบล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่เป็นมืออาชีพ

 

ก็ยากที่จะทำให้ผลผลิต คือ บัณฑิตได้รับการยอมรับ นับถือ เพราะต้นแบบขององค์กร คือ แม่พิมพ์ของผลผลิต

 

ดังนั้น การทำงานแบบมืออาชีพ จึงเป็นการประกันคุณภาพที่สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

created: 12 January 2014 16:17 Modified: 12 January 2014 16:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ