นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 795
ความเห็น: 0

การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก

ความต่างของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ระดับ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกคือการหาความรู้ พิสูจน์ความจริง ใช้งานได้ พัฒนาหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง

 

การศึกษาปริญญาโท

เป็นการศึกษาเพื่อกระบวนการเพิ่มความรู้ หาความจริง วิเคราะห์ความรู้ได้ สังเคราะห์ความรู้เป็น ด้วยกระบวนการทำวิจัย

เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำวิจัยเป็น คือ การตั้งปัญหา สมมุติฐาน การค้นคว้าความรู้ เพื่อหากระบวนการทำวิจัย ตรวจหาความจริง วิเคราะห์ วิจารณ์ความรู้

 

การศึกษาระดับปริญญาเอก

เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยการนำความสามารถการวิจัยที่ศึกษามาในระดับปริญญาโท มาสร้างองค์ความรู้ ไม่ใช่แค่หาความรู้ แต่ต้องนำไปสู่การใช้ให้เป็นประโยชน์ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

โดยสรุป ผู้สำเร็จการศึกษาต้องคิดหาสิ่งใหม่เป็น

 

กระบวนการทำวิจัย

ประกอบด้วย การหาเหตุผลและความสำคัญของเรื่อง ว่ามีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร

และใช้ให้เกิดประโยชน์มีค่า มูลค่าอย่างไร  

หากไม่สามารถสร้างค่าให้คุ้มได้ คือความล้มเหลวของการวิจัย ที่ทำเฉพาะกระบวนการ ไม่ใช่การพัฒนาสร้างคุณค่าของความรู้

 

 

ส่วนการคิดเป็นเป็นการคิดต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า ประโยชน์ และมูลค่าเพิ่ม ให้มีของใหม่ที่ดีกว่าเก่า

 

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คือ หมอความคิด ที่เรียกว่า Doctor of Philososhy ที่ย่อว่า Ph.D. ในศาสตร์แต่ละสาขา

เช่นเดียวกับหมอรักษาคนที่เรียกว่า Doctor ซึ่งมีหลายสาขาของความเชี่ยวชาญ

 

หลักของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก


นอกจากมีความสามารถแล้วต้องอุทิศตนในการศึกษาวิจัย คือทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่

เหมือนหมอที่ต้องรักษาคนไข้ มิฉะนั้น จะไม่มีประโยชน์สมการเป็นหมอ เป็นด๊อกเตอร์  

ความต่างของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ระดับ

ผู้สำเร็จปริญญาโท ต้องทำวิจัยเป็น

 

ผู้สำเร็จปริญญาเอก ต้องสร้างองค์ความรู้เป็น คือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ดีกว่าเดิม และใช้งานสรา้งมูลค่าได้จริง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มกราคม 2557 21:48 แก้ไข: 05 มกราคม 2557 21:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ