นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 926
ความเห็น: 2

สติกับความสำเร็จในชีวิต

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องพึ่งตนเอง ช่วยคนอื่น จึงมีค่า มีประโยชน์ ได้รับความยอมรับนับถือ ว่ามีความรู้ ความสามารถ คือ รู้เป้าหมาย รู้ค่า รู้ประประโยชน์ และสร้างค่าได้จริง

สติหมายถึงการรู้ตัว ว่ากำลังทำอะไร เพื่อให้ได้อะไร

 

หลาย ๆ คนประสบความสำเร็จเป็นส่วน ๆ

ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือไม่มีความสุข ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่สามารถสร้างมูลค่า สร้างประโยชน์ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นคนมีความสามารถ แต่ยังมีสติไม่ดีพอ

 

การมีสติในชีวิต ไม่เพียงแต่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่ต้องรู้

เป้าหมายในชีวิต

เป้าของการทำงาน

เป้าหมายของการเรียน

 

มิฉะนั้นจะทำแบบผ่าน ๆ ไป เพื่อให้ผ่านแค่วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

เช่น เรียนให้สำเร็จการศึกษา  ให้สอบผ่านรายวิชา

ได้ทำงาน ได้ผ่านการอบรม


แต่ไม่รู้ว่าจะนำมาใช้จริงในชีวิตอย่างไร ทำให้เรียนแบบจำ และผ่านกิจกรรมการศึกษา อบรม

 

สิ่งแสดงคือมีความรู้ มีใบประกาศรับรอง มีปริญญา


แต่ไม่มีปัญญา ที่สำคัญยังมีปัญหาทั้งการทำงาน การดำรงชีวิต ดูแลตนเองไม่ได้

แสดงว่า มีสติไม่ดีพอดี

 

อย่างคนจำนวนมาก จบการศึกษาขั้นสูง แต่ทำอะไรก็มีปัญหา ทำงานก็มีแต่ค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่างานไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า อับจนปัญญา

 

คนมีปัญญา ต้องแก้ปัญหาได้ พึ่งตนเอง ให้คนอื่นพึ่งได้ ช่วยเหลือคนอื่นให้ดีขึ้นได้ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ พัฒนาเองได้ จึงเรียกว่ามีประโยชน์

 

การเรียนให้เกิดปัญญา ต้องเรียนให้เข้าใจ ให้มั่นใจ ว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อะไร

ไม่ใช่แค่เข้าชั้นเรียน เรียนแค่จำ นำไปสอบผ่าน แต่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

 

คนทำงานที่รอคำสั่ง รอความพร้อม รองบประมาณ ให้ทำงานก็สร้างปัญหา พัฒนางานให้ดี ให้ทันสมัยไม่ได้

เข้าอบรมก็ได้แต่ผ่านการอบรม แต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้ปรับปรุงพัฒนางานได้

 

คนมีปัญญา ต้องเรียน ต้องทำอะไร ให้เกิดการนำไปใช้เสมอ และต้องใช้ให้เกิดมูลค่า เกิดประโยชน์ เกิดผลดี ทำงานได้ดี สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม และมีปัญหาก็แก้ได้

 

การเรียนให้เกิดปัญญา ต้องมีสติ รู้ว่าต้องเรียนอย่างไร ทำอย่างไร จะไปใช้ประโยชน์อะไร เพื่อให้ดีกว่าเดิม ทันสมัย และปรับตัวเองให้ทัน

 

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องพึ่งตนเอง ช่วยคนอื่น จึงมีค่า มีประโยชน์ ได้รับความยอมรับนับถือ ว่ามีความรู้ ความสามารถ คือ รู้เป้าหมาย รู้ค่า รู้ประประโยชน์ และสร้างค่าได้จริง

 

ความจริงทุกคนมีความเก่ง เพียงต้องตั้งสติให้ดี จึงจะทำให้มีค่า เกิดประโยชน์สูงขึ้น และต้องช่วยกันเพิ่ม เสริมแรงกันและกัน

 

 

ใครต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องหาสติของตนให้เจอ คือหาความหมายและเข้าใจชีวิตตน

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มกราคม 2557 16:34 แก้ไข: 02 มกราคม 2557 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ควบคุมสติไม่ได้ กลายเป็น "สติแตก" ทุกอย่างสลาย

คุณ Monly

สติแตก คือ ไม่มีสติ หากมีสติ รู้ตัว รู้เป้าหมาย ย่อมไม่มีวัน สติแตก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ