นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 834
ความเห็น: 0

ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน

เมื่อมีแผนแล้ว ความสำเร็จจะเกิดต้องนำไปทำ ตามแผน

แผนกลยุทธ์ เป็นการกำหนดแนวทาง กระบวนการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

การทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน เป็นการทำแผนสู่ความสำเร็จของตนเอง

 

ประกอบด้วย

1.  คิดวิเคราะห์ต้องการความสำเร็จอะไร

นักเรียน นักศึกษา ต้องรู้ว่าต้องมีความสำเร็จอะไร ไม่ใช่แค่เพียงเรียนจบ เรียนผ่าน แต่ต้องรู้ว่า จบแล้วต้องการทำอะไร หรือมีอนาคตอย่างไร

นักเรียนต้องรู้เรียนจบจะไปเรียนต่ออะไร ต้องมีคุณสมบัติอะไร ความรู้อะไร

นักศึกษาต้องรู้ว่า เรียนจบแล้วจะทำงานอะไร ต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติอะไร บ้าง

 

คนทำงาน ต้องรู้ต้องการทำอะไรที่เรียกว่าตนสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

2.  เมื่อรู้ว่าต้องการความสำเร็จอะไร เป็นอะไร ทำอะไร

ที่สำคัญต้องกำหนดคุณสมบัติในตำแหน่งที่ต้องการเป็นให้ได้ ว่าต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติอะไรบ้าง

 

3.  ตรวจสอบและประเมินตนเอง

ว่า คุณสมบัตินั้นสอดคล้องกับความบุคลิก ความชอบของตนหรือไม่

หากตรง ชอบแล้วดูว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น ขณะนี้มีมากน้อยเพียงใด ที่ภาษากลยุทธ์เรียกว่า รายงานการศึกษาตนเอง หรือ การรู้จักตนเอง

 

4.  เปรียบเทียบคุณสมบัติที่ต้องการกับคุณสมบัติปัจจุบัน

ว่าต้องทำอะไร พัฒนาอะไร อย่างไร ก่อนหลัง

 

5.  จัดทำแผนกระบวนการเพื่อพัฒนา

 ซึ่งประกอบด้วย จะทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร

มีทางเลือกกี่ทาง มีตัวช่วยที่ไหนบ้าง และต้องมีการตรวจสอบความก้าวหน้า

 

การตรวจสอบความก้าวหน้าเพียงการสอบผ่าน รู้ผ่าน ไม่เพียงพอ ต้องตรวจให้มั่นใจว่ามีความสามารถใช้งานได้ ทำได้จริง

 

การทำแผนกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ได้แผน และปฏิบัติตามแผน

แผนกลยุทธ์ต้องกำหนดทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง เพราะส่วนใหญ่อาจไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้

 

อย่างการเรียน อาจมีคุณสมบัติไม่ถึง ไม่เพียงพอในการเรียนตามที่ต้องการ จึงต้องมี ทางเลือก 1 2 3 ฯลฯ ว่า หากไปตามที่ต้องการไม่ได้ จะเลือกอะไร

 

หรือมีทางเลือกที่ดีกว่า มีโอกาสที่ดีกว่า ทำได้เร็วกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

 

การทำสู่เป้าหมายความสำเร็จ พยายามกำหนดสิ่งที่ทำเองให้มากที่สุด และต้องเน้นที่ความสามารถของตน เพราะเป็นคุณสมบัติในการทำงาน การดำรงชีวิต อย่างมั่นคง

 

การมีแผนกลยุทธ์ความสำเร็จของตน จะทำให้สามารถพัฒนาตนตามจังหวะเวลา มีทางเลือก รู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร

ถึงแผนที่กำหนดหรือยัง ต้องทำอะไรเพิ่มเติม ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา หรือหากช้าไปก็รู้ว่า ช้าอะไร ต้องทำอะไร

 

การมีแผน มีความสำเร็จ จะเป็นตัวช่วยสร้างค่าภาคภูมิใจของตน ตลอดเวลา

จะได้ไม่ทำให้แค่ผ่านไป หรือไม่รู้จะทำอะไร

ที่สำคัญ เป็นการกำหนดกระบวนการล่วงหน้า  

 

เมื่อมีแผนแล้ว ความสำเร็จจะเกิดต้องนำไปทำ ตามแผน    

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ธันวาคม 2556 16:30 แก้ไข: 31 ธันวาคม 2556 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ