นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 652
ความเห็น: 0

สร้างอาณาจักรการทำงาน

งเป้าว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมอย่างไร และดีกว่าคนอื่นอย่างไร ให้คนคิดถึง ยอมรับในการทำงาน และระลึกถึงเราอย่างไร

อาณาจักรการทำงาน หมายถึง พื้นที่ ขอบเขต การทำงานของแต่ละคน ของงหน่วยงาน


การสร้างอาณาจักรการทำงาน เป็นทำให้งานในหน้าที่ให้ดี ดีกว่าเดิม และดีกว่าคนอื่น

 

การสร้างอาณาจักรการทำงาน ทำได้ทุกคน ทุกหน้าที่

คนทำความสะอาด ก็ทำในพื้นที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่า ต้องทำให้ดี ดีกว่าเดิม ดีกว่าคนอื่น

พขร. ก็รับผิดชอบเส้นทาง รถ กิริยา มารยาท การขับรถของตน

เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน IT สารบรรณ พัสดุ การเจ้าหน้าที่ การเงิน ประกันคุณภาพ นโยบายและแผน วิเทศสัมพันธ์ ทะเบียน กิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ต้องทำหน้าที่ให้ดี ดีกว่าเดิม และดีกว่าคนอื่น

 

สายวิชาการ อาจารย์ต้องสร้างงานให้ดี ให้เป็นที่ยอมรับ รู้จัก มีผลงานสาขาของตน ในวงวิชาการในสาขานั้น ๆ ให้บอกว่า มีอะไรดี ดีกว่าเดิม และดีกว่าคนอื่น

 

จะเห็นว่า ทุกตำแหน่งหน้าที่ต้องสร้างอาณาจักรการทำงานของตน

 

การทำหน้าที่ให้ดี คือทำให้เหมาะสมกับมาตรฐานของตำแหน่ง ภาระ หน้าที่ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าภาระหน้าที่มีอะไร อะไรคือมาตรฐานที่ดี

 

การทำให้ดีกว่าเดิม คือการพัฒนางานที่ทำให้ดีขึ้นเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง ว่าจะทำไร อย่างไรบ้าง

ซึ่งต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา รวมตรวจสอบความผิดพลาด ผลการทำงาน เพื่อปรับให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

การทำให้ดีกว่าคนอื่น เป็นการมองว่า คนอื่นทำอะไรดี ๆ บ้าง

ไม่ใช่ให้เอาดี เอาเด่น แต่ดูว่ามีใครทำอะไรดี ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานของตน

 

การสร้างอาณาจักรการทำงาน เป็นกระบวนการทำงาน เพื่อทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่รู้จัก และพัฒนางาน พัฒนาตน ตลอดเวลา 

คือการสร้างค่าการทำงานของแต่ละคนนั่นเอง ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เข้าทำงาน เพื่อให้รู้ตนได้ทำอะไรบ้างให้คนรู้จัก

 

การทำงานแบบสร้างอาณาจักร จะทำให้การทำงานเป็นสิ่งท้าทาย เพราะมีสิ่งให้ต้องพัฒนาตลอดเวลา

 

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นการทำงานแบบสร้างอาณาจักร

 

ด้วยการตั้งเป้าว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมอย่างไร และดีกว่าคนอื่นอย่างไร ให้คนคิดถึง ยอมรับในการทำงาน และระลึกถึงเราอย่างไร       

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 ธันวาคม 2556 15:39 แก้ไข: 28 ธันวาคม 2556 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ