นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 844
ความเห็น: 0

เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา

อย่าหลงคิดว่าตนเองรู้ดี ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็เอาตัวไม่รอดและสร้างปัญหาเสียเอง แล้วจะสอนใครให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ นอกจากอับปัญญาไปด้วยกัน

โลกทุกวันมีการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนอย่างคาดไม่ถึง ทั้งสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี จนความรู้ สถิติ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิด สิ่งเคยรู้ก็ใช้ไม่ได้

 

สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมแปรปรวน หนาวจัด ร้อนจัด แล้งจัด พายุหนัก แผ่นดินไหว น้ำท่วมหนัก ทางน้ำเปลี่ยน 

 

สภาพเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนของค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ

 

การเปลี่ยนสภาพสังคม มีคนมากแต่ขาดแรงงาน หารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย มีการเปลี่ยนงานบ่อย สังคมผู้สูงอายุ  

รวมถึงความแปรปรวน ขัดแย้งในความคิดของคน ที่เชื่อและมีความคิดแตกต่างกัน

 

การเจริญทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จนคนบางส่วนตามไม่ทัน ทำให้เกิดปัญหาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการทำงาน การอยู่ร่วมกัน ทำให้ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหา กลับกลายเป็นปัญหาขัดแย้งที่ใหญ่ที่ยากแก่การแก้ไข

 

แม้แต่การเปิดห้าง/ศูนย์การค้าใหม่ ก็มีผลกระทบอย่างมากในการดำรงชีพของคน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทาง เวลา เพื่อให้สามารถอยู่ได้ดี

 

การปรับเปลี่ยนที่ดี คือต้องปรับที่ตนเอง เพราะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ รวมทั้งกระบวนทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

 

ในทางกลับกัน การเรียนรู้ โดยเฉพาะการศึกษากลับถูกตีกรอบให้คิดตามผู้สอน ตามระบบ ไม่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ ปรับตัวตามธรรมชาติ ทำให้คิดเองไม่ได้ จึงไม่สามารถปรับตัวเองได้ทัน โดยเฉพาะอารมณ์ ความรู้สึก

 

การปรับตัวได้ต้องเน้นที่การสร้างปัญญา ไม่ใช่การใส่ความรู้ที่ตีกรอบความคิด การปรับตน เพราะการมีความรู้ไม่สามารถใช้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง แปรปรวนได้

 

การสอนให้มีเกิดปัญญา ต้องเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบธรรมชาติ ให้สามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ตามสภาพความจริง


ที่ต้องเริ่มจากครอบครัวที่ต้องปล่อยให้ลูกเรียนรู้ ปรับตัวเองตามธรรมชาติ อย่าปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้

 

การศึกษาในระบบต้องให้คิดเอง ทำเองได้ ไม่ใช่ให้คิดตาม ทำตาม เพราะความรู้ที่มีอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จึงต้องให้เรียนเอง คิดเอง ให้มาก ๆ จนเกิดเป็นทักษะ รู้เท่า่ทันความจริง 

 

จากสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แปรปรวน คาดหวังไม่ได้ ที่ทำให้มีความรู้ก็ใช้ไม่ได้ ต้องแก้ด้วยปัญญา คือการใช้ความรู้ ทักษะ ไปตามสถานการณ์ ให้ปรับรู้ ปรับทัน ด้วยการปรับตนทั้งอารมณ์ ความรู้สึก สติ และปัญญา   

 

คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ให้รู้เท่า รู้ทัน รู้ทำ และอาจสอนด้วยการไม่ต้องสอน

แต่ให้โอกาสเรียนเองตามธรรมชาติ แบบธรรมชาติ จึงอยู่ได้ดีกับธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง

 

อย่าหลงคิดว่าตนเองรู้ดี ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็เอาตัวไม่รอดและสร้างปัญหาเสียเอง แล้วจะสอนใครให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ นอกจากอับปัญญาไปด้วยกัน

ธรรมชาติจะสอนให้เกิดปัญญาได้ 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 ธันวาคม 2556 15:50 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2556 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ