นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 804
ความเห็น: 0

กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต

ทั้งความสามารถคน และความเป็นคนดีในสังคม ที่ทั้งสร้างค่า สร้างประโยชน์

หน้าที่ของสถาบันการศึกษา มีหน้าที่สร้างคน สร้างกำลังของประเทศ ไม่ใช่แค่สอนคน สอนหนังสือ


การสร้างคนต้องทำให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และ ทำงานเป็น

 

ส่วนการสอนหนังสือ เป็นแค่จัดบทเรียน สอนให้ทำ จำมาสอบ ให้จบรายวิชาตามเกณฑ์

 

การสร้างคน ต้องมั่นใจว่ามีความรู้ ความสามารถ ทำงานได้ ซึ่งในกระบวนการทำงาน คือเมื่อถูกมอบหมายงาน ก็รู้ว่าจะต้องทำอะไร ไม่ใช่รอฟังคำสั่ง ซึ่งเป็นแค่แรงงาน ไม่ใช่บัณฑิต

 

กระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

1.  รู้จักหาความรู้

คือหาความรู้ที่จะนำมาใช้

ดังนั้น การเรียนการสอนจึงต้องสอนให้รู้จักแหล่งความรู้ ว่ามีอะไรที่ไหน ไม่ใช่แค่จากตัวผู้สอน

การทำงานต้องรู้วิธีหา รู้ว่ามีความรู้อะไร อยู่ที่ไหน ที่เหมาะจะนำมาใช้ทำงาน

นอกจากหาถูก หาเป็น ใครหาได้เร็วคือผู้ชนะ

 

2.  รู้จักใช้ความรู้

ความรู้ที่หามาได้ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานที่ทำ การสอนจึงต้องฝึกการใช้ความรู้


3.  การรู้จักการนำเสนอ

การนำเสนองานนั้น ประกอบด้วย การคิด วิเคราะห์ความรู้ที่ได้มา กับการสังเคราะห์นำมาใช้งาน

ดูทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย ผลประโยชน์ และความคุ้มค่า

นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็น ทั้งงานของตนและของคนอื่น

ซึ่งจะแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม คือผลกระทบทางดี ทางเสียในทุกกระบวนการทั้งต่องาน ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม

 

จะเห็นว่า การสอนกระบวนการทำงาน คือการสอนแบบเน้นกระบวนเรียนรู้ เน้นการเรียน การทำของผู้เรียน ไม่ใช่การสอนจากผู้สอน

 

ผู้สอนจึงต้องจัดบทเรียนให้ได้กระบวนการทั้ง 3 ข้อ ชี้แนะจุดที่ควรปรับปรุง เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน

 

และประเมินผลจากกระบวนการดังกล่าว

 

ตัวกลางในกระบวนการเรียนรู้ คือ ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ

ที่เน้นการใช้เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร ไม่ใช่หลักภาษา หลักการคอมพิวเตอร์

 

การสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ คือการพัฒนาความสามารถของตัวบุคคล


ไม่ใช่ความรู้เฉพาะการสอบ ที่ตอบได้แต่ใช้งานไม่เป็น

 

การสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างคน สร้างบัณฑิต

 

ทั้งความสามารถคน และความเป็นคนดีในสังคม ที่ทั้งสร้างค่า สร้างประโยชน์

 

ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน

 

พึ่งตนเอง และให้คนอื่นพึ่งได้ คือกำลังของชาติ      

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ธันวาคม 2556 17:55 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2556 17:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.253.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ