นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 868
ความเห็น: 0

รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์)

ะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน ที่สักแต่ทำโดยไม่คิดถึงผลกระทบ โดยเฉพาะให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่

ข่าวคือสิ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รายการข่าวจึงเป็นการรายงานสิ่ง/เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการหาข่าว มานำเสนอทั้งเนื้อหา รูป เสียง

 

แต่ปัจจุบัน รายการข่าวโทรทัศน์ วิทยุ มักไม่ใช่การหาข่าวเอง แต่จะเป็นนำหนังสือพิมพ์มาอ่านสรุปให้เห็น ให้ฟัง

 

ปัญหามีอยู่ว่า บางรายการอ่านข่าวที่เป็นเนื้อหาซ้ำ ๆ กันจากหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ ที่ทำให้เวลาหมดไปแต่ได้ข้อมูลเหมือนเดิม

 

นักอ่านข่าวปัจจุบัน ก็มีความรู้น้อย ไม่หาความรู้เพิ่มเติม ไม่ตื่นตัวสมเป็นนักข่าว

ไม่รู้จักชื่อตำบล อำเภอ จังหวัดที่ถูกต้องของประเทศ

ไม่รู้วัฒนธรรม ประเพณี พูดง่าย ๆ คือไม่มีความรู้รอบตัวที่ควรมี

 

ทั้งสองกรณีทำให้มีปัญหาต่อสภาพสังคม

การอ่านข่าวเนื้อหาซ้ำ ๆ ทำให้เสียเวลาเปล่า ไม่รู้ค่าของเวลา หาวิธีสรุปให้กระชับไม่เป็น

ส่วนการเรียกชื่อสถานที่ผิดทำให้คนฟังเข้าใจผิดไปด้วย รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี

 

ทั้งสองลักษณะสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน ที่สักแต่ทำโดยไม่คิดถึงผลกระทบ โดยเฉพาะให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่    

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 December 2013 14:56 Modified: 08 December 2013 14:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ