นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 598
ความเห็น: 0

ประเภทความรู้และการใช้

อยู่ดี มีสุข และทำงานได้ดีต้องมีความรู้ทั้ง 3 ประเภท และทั้งหมดต้องมีความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม ความพอดี พอเพียง

ความรู้มีหลายประเภท การมีชีวิตที่ดีและทำงานได้ดี มีความก้าวหน้า ต้องรู้ความรู้หลากหลายประเภท

 

1.  ความรู้วิชาการ วิชาชีพ

คือความรู้ในอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียนมา

เป็นความรู้การทำงานในหน้าที่ ในวิชาชีพ

หมอเป็นหมอ บัญชีเป็นนักบัญชี กฎหมายเป็นนักกฎหมาย

รวมถึงการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ก็เป็นการใช้งานวิชาการตามสาขาวิชาที่เรียนมาทำหน้าที่อาจารย์

 

2.  ความรู้รอบ

คือความรู้ด้านอื่น ๆ นอกจากวิชาชีพ แต่ต้องมาใช้ทำงานให้ดีขึ้น

ทั้งภาษา คอมพิวเตอร์ การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ ฯลฯ

ซึ่งเป็นความรู้ช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อใช้ร่วมกับวิชาการ วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อย่างการนำคอมพิวเตอร์ช่วยจัดระบบงาน ช่วยทำงาน

  

3.  ความรู้ใหม่

คือความรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และความรู้รอบ แต่เป็นความรู้ใหม่ ๆ

ซึ่งเป็นความรู้เพื่อการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในงาน ในองค์กร ที่จำเป็นต้องติดตามให้ทันกาล

อย่างเป็นหมอผ่าตัดที่ดี ฝีมือเยี่ยม แต่หากยังชีมีดผ่าตัดก็คงไม่มีใครใช้บริการเมื่อเทียบกับการใช้แสงเลเซอร์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

หรือการใช้คอมพิวเตอร์รุ่น 4-5 ปี ก่อนก็ยากจะเชื่อมโยงกับคนอื่นได้  ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ดี มีสุข และทำงานได้ดีต้องมีความรู้ทั้ง 3 ประเภท และทั้งหมดต้องมีความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม ความพอดี พอเพียงด้วย

 

การที่จะมีความรู้ครบถ้วนได้ นอกจากพื้นฐานการศึกษา ยังต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ทั้งใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ที่สำคัญต้องประยุกต์ใช้ให้พอดี

 

จะเห็นว่า ผู้สำเร็จการศึกษายังมีความรู้ไม่พอเพราะจะได้เพียงความรู้วิชาการ วิชาชีพตามหลักสูตรเท่านั้น เป็นหลัก รวมถึงผู้ทำงานแล้ว

 

ทำให้การเรียนการสอน ต้องเน้นทั้งความรู้ตามสาขาวิชา และกระบวนการเรียนรู้

 

แสดงถึงความจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทำให้ รู้เทคนิค รู้บริหาร รู้พัฒนา ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 ธันวาคม 2556 16:00 แก้ไข: 06 ธันวาคม 2556 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ