นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 697
ความเห็น: 0

ความสามารถการแข่งขัน

ความสามารถการแข่งขัน คือ ความสามารถของคนในชาติ ความเป็นชาติ และทักษะสากล เพื่อการใช้ประโยชน์ ชื่นชม เข้าใจกันและกัน

ความสามารถ คือ การทำงาน ทำหน้าที่ของคน

หากเป็นประเทศก็เป็นความของคนประเทศนั้น

หากเป็นองค์กร/หน่วยงาน ก็เป็นคนขององค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ

 

การแข่งขันคือการแสดงความสามารถ แสดงสิ่งดี ๆ มีและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

ดังนั้น ความสามารถการแข่งขัน คือความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ และนำสิ่งดี ๆ ของตน ของแต่ละประเทศ แต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

ความสามารถการแข่งขันต้องเป็นสิ่งที่ดีของตนเอง ไม่ใช่ต้องตามใคร

 

อย่างคนที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย เพื่อต้องการมาชื่นชมความเป็นไทย วัฒนธรรม สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งดี ๆ ที่เป็นของไทย

คนชื่นชมอาหารไทย เพราะความเป็นอาหารไทย

 

 

การทำตนให้เป็นแบบคนอื่น ไม่ใช่ความสามารถในการแข่งขัน เพราะคนไม่ต้องการความเป็นยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่มาประเทศไทยและชื่นชมความเป็นไทย

หากเป็นเช่นนั้น คงไม่ต้องมาประเทศไทย

 

ดังนั้น การทำตัวให้เป็นแบบคนอื่น ตามหลังคนอื่น คือคนที่ดูถูกตนเอง ขายตนเอง ที่ทำตัวเป็นทาสของคนอื่นที่คนอื่นก็ไม่ต้องการ  จึงเท่ากับทิ้งสิ่งดี ๆ ของตนไป

 

ส่วนการพัฒนาความสามารถความเป็นสากล เช่น ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนนี้เป็นส่วนเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้คนรู้จัก เข้าใจ เข้าถึง ความสามารถ สิ่งดี ๆ ได้ดีขึ้น

 

ดังนั้น ความสามารถการแข่งขัน คือ


ความสามารถของคนในชาติ ความเป็นชาติ และทักษะสากล เพื่อการใช้ประโยชน์ ชื่นชม เข้าใจกันและกัน  

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 December 2013 16:04 Modified: 04 December 2013 16:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ทดแทน, Ico24 โอ๋-อโณ, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.21.186
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ