นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1006
ความเห็น: 0

ค่าของกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ผ่านการทำกิจกรรมที่ถูกต้อง ที่ดี มักมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

ในการศึกษา นอกจากเรียนวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งจะได้วิชาความรู้ ความสามารถตามบทเรียนเฉพาะตน มีส่วนสัมพันธ์กับการทำงานของคนอื่นไม่มากนัก

การทำกิจกรรม เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่ไม่มีในวิชาเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำโดยสมัครใจ แต่ด้วยความสำคัญ ปัจจุบันจึงการบังคับให้ทำอย่างน้อยตามที่หลักสูตร คณะ สถาบันกำหนด

 

การทำกิจกรรมของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจริง ด้วยตัวนักศึกษาเอง เป็นกระบวนการทำงาน  เป็นการทำงานกับผู้อื่น เป็นการฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ที่ใช้ในการทำงาน การอยู่ในสังคมทั้งชีวิต

 

การทำกิจกรรมที่ดี ต้องมีการจัดการ วางแผน การแบ่งหน้าที่ การจัดคนทำงาน ตามความรู้ ความสามารถ ตามปริมาณงาน


ซึ่งส่วนนี้มักขาดในการทำกิจกรรมของนักศึกษาโดยทั่วไป  จึงทำให้มีคนทำงานไม่กี่คน ซ้ำ ๆ คนเดิม

 

และบางคนมาร่วมแต่ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง จนทำให้มีคนมากแต่งานไม่เดิน

 

และบางครั้งเกิดความไม่เข้าใจกัน อันเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

 

การทำกิจกรรมที่ดี นอกจากการร่วมทำงาน คือการเรียนรู้ ทั้งกระบวนการทำงาน ความรับชอบ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้เข้าใจบุคลิก ความสามารถคน  และการบริหารจัดการเวลา

 

การทำกิจกรรมถึงมีประโยชน์ แต่ต้องไม่ทำจนเสียการเรียน คือการฝึกการทำงานจริง ของชีวิตจริงในอนาคต

 

ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ผ่านการทำกิจกรรมที่ถูกต้อง ที่ดี มักมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงาน แล้วยังมีเพื่อนจำนวนมาก และยังทำให้รู้จักตัวเองว่ามีความสามารถอะไร รู้จักกระบวนการทำงาน การจัดคน การประสานงาน

 

สิ่งที่มักขาดไปคือ การประเมินผลและกระบวนการทำงาน

เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสทำงานครั้งเดียวในแต่ละกิจกรรม ต้องส่งต่อรุ่นต่อไป ทำให้ขาดกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 

แต่หากจัดกระบวนการให้ดีก็สามารถทำได้ ด้วยการจัดเวลาสรุปผล ดูข้อดี ข้อเสีย ข้อผิดพลาด

บันทึกไว้เพื่อส่งผ่านสู่รุ่นต่อไป ซึ่งเพียงเป็นประโยชน์แก่รุ่นต่อไป

ยังทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างครบถ้วนที่มีการทบทวนกระบวนการ อันเป็นส่วนสำคัญในการทำงานในชีวิตจริงต่อไป

 

การทำกิจกรรมนักศึกษา สิ่งที่ได้คือประสบการณ์การทำงานที่ไม่สามารถเรียนจากตำรา คนอื่น นอกจากทำเอง

 

การทำกิจกรรมที่ดี อย่าห่วงว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร

และระลึกไว้ว่าได้เรียนรู้อะไร ทำอย่างไร ไว้เป็นประสบการณ์ของตนเอง  

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 ธันวาคม 2556 16:35 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2556 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ